Dnes
Teplota: 1.1 °C

Pondělí, 16.11.2020Probační a mediační služba v Náchodě slaví kulaté narozeniny vysazením stromu

Probační a mediační služba v Náchodě slaví kulaté narozeniny vysazením stromu


Probační a mediační služba, která vznikla na základě zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, oslaví na začátku příštího roku 20 let své existence. Její středisko úspěšně funguje při okresním soudu v Náchodě od 1. 1. 2001 a kulaté narozeniny se rozhodly pracovnice Probační a mediační služby oslavit výsadbou stromu. Ve spolupráci s městem Náchod, které v současné době realizuje obnovu parku před budovou soudu, v jejímž 2. patře Probační a mediační služba po celou dobu své existence sídlí, vysadili její zástupkyně a představitelé města - starosta Jan Birke a místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František Majer, nový javor.

„Město Náchod dlouhodobě velmi dobře spolupracuje s kolegyněmi z Probační a mediační služby. Z osobního pohledu je pochopitelně lépe tyto služby nevyužívat, ale v případech, které se prostě běžně dějí, se máme kam s důvěrou obrátit. V minulosti jsme řešili společně celou řadu deliktů, nemusím chodit daleko, nezřídka je to třeba sprejerství mladistvých. Tato služba má proto dnes už svou nezastupitelnou roli v životě nejen našeho města," uvedl starosta Jan Birke a dodal: „Jsem rád, že právě tento strom a v těchto místech bude připomínkou dobré spolupráce a důstojným dárkem k výročí."

S výsadbou stromu bylo počítáno během parkových úprav a následně jej doplní ještě informační tabulka, která bude připomínat toto výročí.

„Když se podíváme na symboliku tohoto stromu, tak javor posiluje otevřenost, poctivost, jeho energie tiší emoce a jeho listy připomínají otevřenou dlaň. Vše zmíněné zároveň symbolizuje a odráží pilíře naší práce. Energie javoru působí na dlouhověkost, a tak si dovolím popřát, aby nejen tento strom, ale i naše služba sloužila veřejnosti ještě řadu desítek let," uvedla před vysazením stromu za Probační a mediační službu Mgr. Miroslava Hvězdová.

__________________________________________________________

 

Probační a mediační služba - čím se zabývá, co nabízí

Úkolem Probační a mediační služby je zajišťovat výkon alternativních trestů (trest obecně prospěšných prací, dohledy nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými, trest domácího vězení, trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce) a činnosti směřující k urovnání konfliktu mezi obětí a pachatelem v rámci trestního řízení.

V lednu roku 2001 nastoupila do střediska Probační a mediační služby Náchod Mgr. Aneta Hejcmanová, k níž se v roce 2003 připojily Mgr. Edita Stratílková a Mgr. Markéta Knillová. V roce 2008 tým posílila Mgr. Miroslava Hvězdová. V tomto složení působí středisko Náchod až do současnosti.

Klienty jsou jak dospělí pachatelé, tak mladiství a nezletilí (děti do 15 let věku) a v rámci své činnosti spolupracuje středisko Probační a mediační služby Náchod s mnoha subjekty - soudy, státní zastupitelství, policie, vězeňská služba, orgány státní správy a místní samosprávy, neziskové organizace, školy, psychologové, psychiatři, zařízení poskytující služby lidem se závislostmi, aj.

K dalším činnostem Probační a mediační služby patří práce v oblasti prevence kriminality, tzn. především dlouhodobá spolupráce se školskými zařízeními v rámci našeho okresu, pro které pracovnice připravují a realizují besedy.

V rámci projektu Na správnou cestu! II realizovaném Probační a mediační službou se v okrese Náchod uskutečnily programy zaměřené na osvětu v oblasti kyberkriminality, nebezpečí zneužívání návykových látek apod.

Při středisku Probační a mediační služby v Náchodě dlouhodobě působila (do letošního roku) také poradna pro oběti trestných činů. Poradenství pro oběti trestných činů je i nadále zajišťováno pracovníky střediska Náchod v rámci jejich běžné činnosti.


Probační a mediační služba v Náchodě slaví kulaté narozeniny vysazením stromu Probační a mediační služba v Náchodě slaví kulaté narozeniny vysazením stromu

Probační a mediační služba v Náchodě slaví kulaté narozeniny vysazením stromu Probační a mediační služba v Náchodě slaví kulaté narozeniny vysazením stromu

Další v galerii 3

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 23. 11. 2020


 Úřad:

   po    8.00-13.00
   út    dle tel. dohody
   st    12.00-17.00
   čt    dle tel. dohody
   pá    dle tel. dohody


Objednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.