Dnes
Teplota: 6.0 °C

Pátek, 28.06.2019Informace k vydání průkazky pro využívání služby SENIOR TAXI

Informace k vydání průkazky pro využívání služby SENIOR TAXI


Průkazku na využití služeb Senior taxi může získat každá fyzická osoba, která je na území města Náchoda hlášena k trvalému pobytu a dosáhla věku nejméně 65 let nebo osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní průkaz ZTP, ZTP/P.

O její vydání lze požádat od 1. do 22. 7. 2019 (případně i později) na Městském úřadě Náchod, ul. Zámecká 1845, na odboru sociálních věcí, v kanceláři Mgr. Kateřiny Tylšové, 2. patro, č. dv. 2.09 na základě vyplnění přihlášky. 

Přihlášku lze také vyplnit předem - k odstřižení na následující straně, dostupná na webových stránkách města ( zde  ), v podatelně MěÚ (Masarykovo nám. 40, Němcové 2020, Zámecká 1845). Pro ověření osobních údajů je nutné předložit občanský průkaz, příp. průkaz ZTP, ZTP/P. K převzetí průkazky je možné využít zástupce, a to po předložení písemné plné moci (nemusí být úředně ověřena).
SENIOR TAXI bude provozováno na území města Náchoda včetně jeho příměstských částí. Tato místa budou rozdělena do dvou zón.
Zóna I - Náchod, Babí u Náchoda, Staré Město nad Metují, Běloves, Bražec, Malé Poříčí, Lipí u Náchoda.
Zóna II - Jizbice u Náchoda, Dobrošov, Pavlišov.

Přepravné je stanoveno ve výši 25 Kč včetně DPH za jízdu v jednom směru v zóně I a 30 Kč včetně DPH za jízdu v jednom směru ze zóny II a obráceně. V každém měsíci bude možné uskutečnit 8 jednosměrných jízd. Služba bude k dispozici od 1. srpna 2019, a to každý pracovní den v době od 7:00 do 22:00, v sobotu od 8:00 do 22:00, v neděli a ve dnech státního svátku či pracovního volna od 8:00 do 17:00 hodin.


Senior taxi Senior taxi

Průkazka Průkazka

Další zprávy /