Dnes
Teplota: 15.3 °C

Úterý, 5.2.2019ZŠ TGM v Náchodě se chystá na mimořádný projekt - třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

ZŠ TGM v Náchodě se chystá na mimořádný projekt - třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy


Od 1. září 2019 bude na ZŠ T. G. Masaryka Náchod otevřena 1. třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Novinkou bude rozšířená nabídka také pro žáky 6. tříd. Rozšíření se promítne v posílení hodin tělesné výchovy ze dvou na čtyři hodiny týdně.

„Dvě hodiny zaměřené na všeobecný rozvoj tělesných schopností dětí budou zajišťovat pedagogové školy a dvě hodiny tělesné výchovy budou vedeny odbornými trenéry," upřesňuje ředitelka ZŠ TGM Mgr. Radka Lokvencová.

 

Odborné vzdělávání bude probíhat ve čtyřech blocích, kde základem rozvoje tělesných schopností budou tři sporty - LEDNÍ HOKEJ (základy hokeje, in-line), PLAVÁNÍ A FLORBAL.

 

„Jedná se o unikátní projekt, kterým se snažíme motivovat děti k pohybu, a to za pomoci profesionálních trenérů. Společně se školou chceme rodičům nabídnout opravdu ucelenou službu. A to i včetně nabídky odpovídajícího stravování a zajištění péče o děti během odpoledních hodin mezi výukou a tréninky," podporuje vznik nových sportovních tříd starosta Jan Birke a dodává: „Základní škola T. G. Masaryka je navíc strategicky umístěna v bezprostřední blízkosti klíčových městských sportovišť (zimní stadion, plavecký bazén, atletický stadion) a disponuje i kvalitním sportovním zázemím přímo na školním pozemku. Tyto předpoklady ve spojení s profesionálními trenéry poskytují perfektní zázemí pro skloubení výuky se sportovním vyžitím."

 

Jak to bude celé fungovat?

Sportovní třída je určena všem dětem, které mají rádi pohyb, sport a uvítaly by více hodin tělesné výchovy. Hlavním přínosem je zvýšení počtu hodin výuky tělesné výchovy o dvě hodiny týdně. Výuka jednotlivých bloků bude probíhat v úterý od 7.30-8.55 hodin, poté se žáci přemístí do školy, kde budou pokračovat ve výuce. Mezi ukončenou výukou a odpoledním tréninkem budou moci zůstat ve škole a připravit se na vyučování příští den včetně možnosti vypracování domácích úkolů.

Součástí výuky pro žáky 2. stupně budou i dva výcvikové pobyty (zimní a letní). Díky tomuto systému získají žáci pod vedením aprobovaných učitelů a trenérů, kteří mají trenérské licence, mimořádnou nabídku.

Nadstavbou pak bude specializovaná výuka, která bude probíhat v režii jednotlivých sportovních klubů, tzn. bruslení (Hokejová škola YOUNG - TALENTS ve spolupráci s HC Náchod), plavání (Delfín) a florbal (Florbal Náchod), se kterými ZŠ T. G. Masaryka úzce spolupracuje a vytváří podmínky umožňující skloubit sport a studium.

Členství v jednotlivých klubech samozřejmě není podmínkou zařazení dětí do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

 

Podrobnosti pro zájemce z řad rodičů a žáků nabídne vedení školy ve spolupráci s městem Náchod a profesionálními trenéry na osobním setkání ve středu 13. 2. 2019 v 17.00 v aule školy na druhém stupni.


ZŠ TGM v Náchodě se chystá na mimořádný projekt - třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy ZŠ TGM v Náchodě se chystá na mimořádný projekt - třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

ZŠ TGM v Náchodě se chystá na mimořádný projekt - třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy ZŠ TGM v Náchodě se chystá na mimořádný projekt - třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Další v galerii 4

Další zprávy /