Dnes
Teplota: 18,5 °C

Pondělí, 11.9.2017Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda


V pondělí 11. září 2017 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 21. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

 

- Živé vysílání - spustit

 

 

P r o g r a m  :                          

 


1/ Majetkoprávní úkony obce 
2/ Rozbor hospodaření za I. pololetí 2017 
3/ Návrh struktury rozpočtu 2018v 4/ Volba členů finančního výboru 
5/ Žádost obcí Kramolna a Vysokov 
6/ Dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce - obec Kramolna, Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí úvěru - obec Vysokov 
7/ Smlouvy o úvěru - VAK Náchod a.s. č. SMF/3013/2017, č. SMF/3014/2017 a SMF/3053/2017 
8/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - č. SMF/152/2017 
9/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/153/2017 
10/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/1/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis 
11/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/2/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis 
12/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/3/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis 
13/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/4/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda 
14/ Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu 
15/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/81/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda 
16/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 
17/ Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka - Závěrečný účet za rok 2016 
18/ Smlouva o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy 
19/ Rozpočtová opatření 
20/ Územní plán Náchod - návrh zadání změny č. 1 
21/ Dohoda o spolupráci na projektu "S rodinou Kladským pomezím" 
22/ Dohoda o spolupráci na projektu "Dotkni se divadla - Centrum divadelních tradic Kladského pomezí" 
23/ Diskuse 
24/ Závěr 


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /