Dnes
Teplota: 16.7 °C

Pondělí, 12.2.2018Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda


V pondělí 12. února 2018 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 25. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

 

- Živé vysílání - spustit

 

P r o g r a m :
1/ Majetkoprávní úkony obce
2/ Koncepce rozvoje vzdělávání ve městě Náchod
3/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Náchod a část školských obvodů základních škol zřízených městem Náchod + Dohody s obcemi Dolní Radechová, Kramolna, Vysokov o vytvoření společných školských obvodů 
4/ Střednědobý revolvingový úvěr 2018/2019
5/ Česko-polský projekt - Přeshraniční mezigenerační integrace
6/ Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MěSSS Marie Náchod
7/ Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině PO Základní škola T. G. Masaryka 
8/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/6/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
9/ Výkup akcií Beránek Náchod a. s.
10/ Obchvat Náchoda I/33 - zrušení pracovní skupiny pro řešení dopravní situace ve městě
11/ Plán práce Kontrolního výboru ZM na rok 2018
12/ Pošta Partner
13/ Rozpočtová opatření
14/ MAS Mezi Úpou a Metují - žádost o půjčku
15/ Diskuse
16/ Závěr


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /