Dnes
Teplota: -6.9 °C

Úterý, 23.1.2018Deklarace o partnerské spolupráci mezi společností ATAS elektromotory Náchod a.s. a ZŠ T. G. Masaryka Náchod

Deklarace o partnerské spolupráci mezi společností ATAS elektromotory Náchod a.s. a ZŠ T. G. Masaryka Náchod


V prostorách salonku náchodské radnice byla podepsána Deklarace o partnerské spolupráci mezi společností ATAS elektromotory Náchod a.s. a ZŠ T. G. Masaryka Náchod.

Cíle deklarace jsou vyjádřeny v preambuli dokumentu:  „Vedeni snahou o větší propojení vzdělávacího systému základního školství s praxí, s cílem propagace technické a polytechnické výuky, pro snahu motivovat žáky i informovat rodiče deklarují signatáři tohoto dokumentu snahu po dlouhodobé spolupráci."

Deklaraci podepsali:  za ATAS elektromotory Náchod a.s - Ing. Otto Daněk, předseda představenstva, za město Náchod - Miroslav Brát, místostarosta s gescí pro školství, za ZŠ T.G.Masaryka - Mgr. Radka Lokvencová, ředitelka školy, za Spolek rodičů a přátel školy ZŠ T.G.Masaryka z.s. - Petr Jirásek, předseda spolku a náchodský zastupitel. Přítomni byli i vedoucí odboru školství a sociálních věcí Městského úřadu v Náchodě Bc. Pavel Schuma, předsedkyně školské komise rady města Mgr. Denisa Pokorná a Ing. Tereza Peterková, personální oddělení společnosti ATAS.  

V zájmu zvýšení informovanosti o technických oborech a lepšího propojení vzdělávacího systému s praxí a potřebami trhu práce budou ZŠ T.G.Masaryka a společnost ATAS Elektromotory Náchod a.s. spolupracovat zejména v těchto oblastech a tématech: Exkurze žáků do výrobního závodu, pořádání soutěží technické tvořivosti žáků, informovanost rodičů o pracovním uplatnění ve vztahu k potřebám trhu práce, šíření dobrého jména ZŠ T.G.Masaryka a společnosti ATAS Elektromotory Náchod a.s., organizace akcí pro děti - sportovní a další. Podpisem deklarace nevznikají žádné ze stran deklarace právní, finanční či jiné povinnosti a závazky.

Tento dokument je především deklarováním veřejného zájmu spolupráce a naplnění společných cílů."Jsem velmi rád, že došlo k podpisu tohoto dokumentu a vážím si postojů společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.  I základní školství lze vhodně propojovat s praxí, pokud k tomu objevíte naslouchající firmu - a to se nám zde podařilo. Musím vyzdvihnout entuziasmus kolegy zastupitele Petra Jiráska, který byl iniciátorem a tahounem celého záměru. Ačkoli podpis dokumentu společnost ATAS k ničemu nezavazuje, máme ze strany této společnosti přislíbený i velice konkrétní a hmatatelný sponzoring, který by měl sloužit ke spolufinancování stavebně - technických úprav prostor, kde se žáci učí právě polytechnické dovednosti.", říká místostarosta Miroslav Brát.        


Deklarace o partnerské spolupráci mezi společností ATAS elektromotory Náchod a.s. a ZŠ T. G. Masaryka Náchod Deklarace o partnerské spolupráci mezi společností ATAS elektromotory Náchod a.s. a ZŠ T. G. Masaryka Náchod

Deklarace o partnerské spolupráci mezi společností ATAS elektromotory Náchod a.s. a ZŠ T. G. Masaryka Náchod Deklarace o partnerské spolupráci mezi společností ATAS elektromotory Náchod a.s. a ZŠ T. G. Masaryka Náchod

Další v galerii 10

Další zprávy /