Dnes
Teplota: 27.7 °C

Pátek, 07.07.2023Řidiči pozor – od pondělí 10. 7. 2023 bude v Náchodě zahájeno měření rychlosti vozidel

Řidiči pozor – od pondělí 10. 7. 2023 bude v Náchodě zahájeno měření rychlosti vozidel


V posledních týdnech si již řidiči projíždějící Náchodem mohli všimnout instalace zařízení k měření rychlosti vozidel na celkem třech místech.

Na základě podnětů občanů a ve spolupráci se zástupci Policie ČR byla z důvodu zvýšení bezpečnosti a v rámci zklidnění dopravy vybrána pro instalaci měření tato místa.

Měření okamžité rychlosti projíždějících vozidel:

- v ul. Českoskalické na sil. I/33 ve směru do Náchoda

- v ul. Kostelecké na sil. I/14 ve směru do Náchoda

Úsekové měření rychlosti:

- v Malém Poříčí v ul. Broumovská na sil. II/303

Na všech uvedených místech musí řidiči dodržovat rychlost stanovenou obecnou právní úpravou na 50 km/hod.

Místa jsou určená Policií ČR v souladu s §79a zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění. Nejsou osazena svislým dopravním značením IP 31a „Měření rychlosti" a IP 31b „Konec měření rychlosti", ale je zde instalováno zařízení SYDO Traffic ZEUS, které poskytne řidiči informaci o jeho rychlosti, případně zobrazí nápis ZPOMAL ve vzdálenosti 100-20 m a umožní mu reagovat snížením rychlosti. Pokud rychlost nesníží, na rychlost v místě povolenou, zařízení SYDO Traffic Velocity vytvoří obrazový záznam a postoupí ho ke správnímu řízení.

 

Další podrobnosti o průběhu správního řízení naleznete zde:

https://mestonachod.cz/urad/doprava/mereni-rychlosti/

 

Podrobnosti o nákladech a fungování:

Nákupu a instalaci zařízení předcházela několikaměsíční příprava. Za tímto účelem vznikla pracovní skupina složená ze zástupců jednotlivých dotčených odborů MěÚ Náchod, Městské policie Náchod a vedení města.

Rada města schválila realizaci projektu k měření rychlosti na vybraných stanovištích včetně informace o výši odhadovaných nákladů a způsobu jejich kalkulace 20. 3. 2023. Současně také radní schválili nákup nadstavbového modulu SW SYDO Traffic Scan MP. Ten umožní zachycení všech vozidel, která sledovaným úsekem projedou, a následně je schopen poskytnout o takovém vozidle či osobách v něm detailní informace Policii ČR při případném pátrání, což výrazně podpoří řešení kriminality na území města.

Realizaci celého systému měření rychlosti zajistila firma Gemos Dopravní systémy a.s., Praha 9 - Satalice, která vypracovala projektovou dokumentaci a má zkušenosti s fungováním systému např. v Litomyšli nebo Dvoře Králové n. L.

Náklady na pořízení představují částku bezmála 5 mil. Kč, pro zajištění průběhu správních řízení bylo nutné posílit odbor dopravy prozatím o dva pracovníky. Návratnost investice se dle zkušeností z jiných měst odhaduje mezi 10-12 měsíci od spuštění provozu.

Komentář starosty Náchoda Jana Birke:

„Místa pro měření byla vybrána velmi pečlivě ve spolupráci s Policií ČR. Hlavním cílem je zajištění bezpečnosti, proto jeden z radarů je umístěn právě v ul. Kostelecké v bezprostřední blízkosti základní školy. Úsekové měření v Malém Poříčí bylo zvoleno z důvodu, že se jedná o místo dle statistik s největším počtem vážných dopravních nehod. Měření v ul. Českoskalické na sil. I/33 ve směru do Náchoda bylo vybráno s cílem zklidnit provoz v tomto místě a to hlavně v nočních hodinách, kdy zde velmi často překračují povolenou rychlost zejména zahraniční řidiči. "

 

 


Měření rychlosti vozidel   Měření rychlosti vozidel

Měření rychlosti vozidel  Měření rychlosti vozidel

Další v galerii 8

Další zprávy /