Dnes
Teplota: 29.8 °C

Pátek, 26.05.2023Informace o opravě komunikace v ulici Na Horním konci v Náchodě, Bělovsi

Informace o opravě komunikace v ulici Na Horním konci v Náchodě, Bělovsi


V termínu od 30. 5. do 30. 6. bude probíhat oprava komunikace v ulici Na Horním konci v Náchodě, Bělovsi v úseku od mostu po čp. 37 a 396. O celkové opravě komunikace bylo rozhodnuto po provedení stavby splaškové kanalizace a vodovodu, která byla dokončena v dubnu 2023. Kanalizace je již v provozu a je možné se na ni napojit.

Zhotovitelem opravy komunikace je společnost STRABAG a.s. Přípravné práce budou zahájeny 30. 5., ve čtvrtek 1. 6. 2023 bude zahájeno frézování komunikace. V rámci opravy komunikace nebude realizován chodník.

V opravovaném úseku ulice Na Horním konci bude bydlícím občanům a vlastníkům umožněn omezený příjezd k nemovitostem v závislosti na druhu prováděných prací.

Občanům bydlícím za opravovaným úsekem bude umožněn příjezd od „Bavorky" před hraničním přechodem.

Příjezd pro integrovaný záchranný systém bude umožněn po celou dobu stavby.

Pro cyklisty bude vedena objízdná trasa ulicemi Kapitána Jaroše, Kladská a Polská k hraničnímu přechodu mimo podjezd a opačně.

Po provedení opravy nebude povolen zásah do komunikace.

 

 


Přílohy:

příloha_PÚP     (7989_1242615447.pdf / 2,7 MB)
příloha_ZUK     (7989_46226154423.pdf / 2,19 MB)

Informace o opravě komunikace v ulici Na Horním konci v Náchodě, Bělovsi Informace o opravě komunikace v ulici Na Horním konci v Náchodě, Bělovsi

Další zprávy /