Dnes
Teplota: 24.2 °C

Úterý, 22.02.2022Místní poplatek za komunální odpad na rok 2022

Místní poplatek za komunální odpad na rok 2022


Žádáme občany, aby vzhledem k situaci s Covid 19 upřednostňovali bezhotovostní platbu při platbě místního poplatku za komunální odpad.

Platba na účet města č. 19337551/0100, vedeného u Komerční banky, a.s
VS - rodné číslo poplatníka /platba za každou osobu zvlášť/
Specifický symbol - číslo domu
Poplatek na rok 2022 při úhradě:
• 1. ledna - 28. února - částka 450,- Kč na osobu
• 1. března - 31. května - částka 650,- Kč na osobu
• 1. června - 30. září - částka 900,- Kč na osobu
Od 1. října částka 900,- Kč na osobu /základní sazba + 50% sankce za neuhrazení včas/ tj. celkem 1350,- Kč
Dále upozorňujeme občany, kteří budou chtít uplatnit svůj nárok na osvobození, aby tak nezapomněli učinit nejpozději do 30. 9. 2022 (doložením skutečností s aktuálním datem roku 2022). Pokud takto neučiní, nárok na osvobození jim zanikne (toto platí pro všechny druhy osvobození uvedené v OZV).

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /