Dnes
Teplota: 16.9 °C

Úterý, 04.06.2019Nezapomeňte uhradit poplatek ze psů !!!

Nezapomeňte uhradit poplatek ze psů !!!


Místní poplatek ze psů na rok 2019 je splatný  dne 30. června 2019.

 

Roční sazba poplatku ze psa (pokud není držitel osvobozen) činí:

(obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku ze psů platná v území obvodu

 města Náchod)

  -rodinný dům 

  400,-- Kč

  - jiný než rodinný dům  (např. dům s více jak čtyřmi byty)   

  1200,-- Kč

  - lokalita Dobrošov, Jizbice, Lipí, Pavlišov         

  200,-- Kč

  -poživatelé důchodu (důchodů), které jsou jediným zdrojem příjmů

  200,-- Kč

                    

(u druhého a dalšího psa je poplatek navýšen o 50%)

 

Místní poplatek je možné hradit na účet města Náchod: 

-převodem na účet číslo: 19-222551/0100

-poštovní poukázkou na účet číslo: 19-222551/0100

-hotově v pokladně MěÚ Náchod (budova radnice - Masarykovo náměstí 40)

(variabilní symbol je desetimístný - 134100 + číslo evidenční známky psa) 

 

V Náchodě dne  3.5.2019

 

Ing. Ladislav Šimek,

 vedoucí odboru správy majetku a financování

 


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /