Dnes
Teplota: 16.3 °C

Čtvtek, 14.02.2019Poplatek za odpady se ani v roce 2019 v Náchodě nezvyšuje!

Poplatek za odpady se ani v roce 2019 v Náchodě nezvyšuje!


Se začátkem nového roku přicházejí opět každoroční povinnosti platit místní poplatky. Dobrou zprávou pro náchodské občany je fakt, že poplatek za odpady se v roce 2019 nezvyšuje. Ti, co zaplatí do konce února 2019, výrazně ušetří. 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovuje základní sazbu místního poplatku za komunální odpad pro rok 2019 na částku 650 Kč za osobu, tzn. ve stejné výši jako v loňském roce. Nezměněn zůstává i systém slev. Ten, kdo zaplatí celý poplatek do 28. 2. 2019, získá slevu ve výši 200 Kč a může tak zaplatit stejně jako v letech předchozích - 450 Kč.

Při platbě ročního poplatku v období od 1. 3. do 31. 5. 2019 činí sleva 150 Kč z celkové roční sazbu poplatku, a zaplatíte tedy 500 KčDo 30. 9. 2019, kdy je nutné poplatek uhradit nejpozději, platí základní sazba 650 Kč, po tomto datu se již navyšuje o sankci ve výši 50 % (tj. o příslušenství poplatku).

Jak poplatek uhradit?  Bezhotovostním převodem na účet č. 19337551/0100 vedený u Komerční banky, a. s., variabilní symbol - rodné číslo poplatníka, specifický symbol - číslo domu trvalého pobytu, složenkou nebo hotově na Městském úřadu v Náchodě na adrese Němcové 2020 (vedle polikliniky) - v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v pátek od 8:00 do 11:00 hodin.

Nezapomeňte tedy zaplatit "poplatek za odpad" včas - výrazně ušetříte!

Dále upozorňujeme občany, kteří budou chtít uplatnit svůj nárok na osvobození dle článku 6 OZV č. 5/2015, aby tak nezapomněli učinit nejpozději do 30. 9. 2019 (doložením skutečností s aktuálním datem roku 2019). Pokud takto neučiní, nárok na osvobození jim zanikne (toto platí pro všechny druhy osvobození uvedené v OZV č. 5/2015).


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /