Dnes
Teplota: 31.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Integrovaný plán rozvoje města - členové

Členové Koordinační skupiny IPRM města Náchod se zaměřením na lázeňství a související služby


Jméno člena KS Funkce
Ing. Oldřich Čtvrtečka  
  Starosta města
Ing. Pavla Maršíková  
Místostarostka města
   
Ing. Jaroslav Rohulán  
  Místostarosta města
Ing. Ladislav Šimek  
  Vedoucí odboru správy majetku a financování
Ing. Romana Pichová  
  Euromanažerka, koordinátor za město
Ing. Lenka Martincová  
  Euromanažerka

Členové Řídícího výboru IPRM města Náchod se zaměřením na lázeňství a související služby

Jméno člena ŘS Funkce
Ing. Oldřich Čtvrtečka  
  Starosta města
Ing. Pavla Maršíková  
Místostarostka města
   
Ing. Jaroslav Rohulán  
  Místostarosta města
Ing. Tomáš Šubert  
  Radní Královéhradeckého kraje
(odpovědný za ekonomiku), radní města
Ing. Rostislav Zeiska  
  Zastupitel města, stavební projektant
Ing. arch. Aleš Krtička  
  Stavební projektant
MUDr. Jan Falta Soukromý lékař
Ing. Josef Šimurda Radní města
Hana Kopecká Radní města, sportovní manažerka

Členové Zpracovatelského týmu IPRM města Náchod se zaměřením na lázeňství a související služby


Jméno člena ZT Funkce
RNDr. Zita Kučerová  
  Vedoucí oddělení rozvoje
Mgr. Kateřina Pourová  
Odborný konzultant, koordinátor za zpracovatele
   
Mgr. Šárka Bartošová  
  Odborný konzultant
Ing. František Ungrád  
  Odborný konzultant
Ing. Ivana Kvasničková  
  Odborný konzultant

Partneři IPRM Náchoda


Název partnera Zapojení
VCES Východočeská stavební a.s.  
  Členství v Řídícím výboru, připomínkování IPRM
Branka o.p.s.  
  Členství v Řídícím výboru, připomínkování IPRM
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Jednatelství Náchod  
  Členství v Řídícím výboru, připomínkování IPRM
České dráhy a.s.  
  Členství v Řídícím výboru, připomínkování IPRM
Správa železniční dopravní cesty  
  Připomínkování IPRM,
partner v realizační fázi  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové  
  Připomínkování IPRM,
partner v realizační fázi