Dnes
Teplota: 1,9 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční  20. listopadu 2017


Souhrn usnesení z 39. / 122. / schůze Rady města Náchoda konané 8. listopadu 2017

Nákup objektu Zámecká 1845 včetně pozemků

Usnesení č. 122/3376/17 - rada města s o u h l a s í s podáním žádosti o dotaci na akci "Nákup objektu Zámecká 1845 včetně pozemků" do PROGRAMU 298220 na akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR platná pro akce zařazené do programu Poslaneckou sněmovnou vyhlášené Ministerstvem financí a pověřuje odbor IRM ke zpracování a podání žádosti

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta