Dnes
Teplota: 0.3 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční 6.února 2023


Souhrn usnesení  z  5.  / 14. / schůze Rady města Náchoda konané 30. ledna 2023

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 14/252/23 - rada města    s c h v a l u j e

posudek odborné skupiny a souhlasí, aby město Náchod podalo žádosti o  povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Změna odpisového plánu MěSSS Marie na rok 2022

Usnesení č. 14/253/23 - rada města    s c h v a l u j e

snížení závazného ukazatele účetního odpisového plánu Městského střediska sociálních služeb Marie na rok 2022 na                                           částku 142.955,-Kč

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 14/254/23 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 76 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

V Náchodě 31. ledna 2023Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta