Dnes
Teplota: 26.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Integrovaný plán rozvoje města - aktuality

Dne 31.7.2008 předal zpracovatel Centrum evropského projektování a.s., Hradec Králové finální verzi IPRM Náchoda. Finální verze bude nyní připomínkována, oprávněné připomínky budou zapracovány a na říjnovém zasedání zastupitelstva bude dokument předložen ke schválení. Připomínky je možné podávat na formuláři (připomínkový list), případně v rámci veřejného projednání IPRM Náchoda. Veřejné projednání se uskuteční 17. září 2008 od 15 hod v 1. patře budovy radnice, v zasedací místnosti č. 5, Masarykovo náměstí čp. 40.


Na jednání Řídícího výboru dne 22.7.2008 byly projednány a odsouhlaseny tyto změny - rozšíření tématu o oblast infrastruktury pro rozvoj města vzhledem k jeho celkové atraktivitě a potenciálu návštěvnosti a s tím související změna názvu IPRM na "Rozvoj lázeňského města", vyškrtnutí projektu "Rozvoj cestovního ruchu - společný projekt s polskými partnery", rozdělení některých projektů na části dle způsobu možného financování (Regionální operační program x Operační program Životní prostředí), přidání projektu na zateplení ZŠ.


Na jednání Koordinační skupiny dne 8.7.2008 došlo k úpravě tématu IPRM. Původní zaměření IPRM na lázeňství a související služby bylo rozšířeno na rozvoj lázeňského města. Nově zvolené zaměření lépe vystihuje projekty obsažené v IPRM. Změnu tématu musí ještě schválit na svém jednání Řídící výbor.


Druhé jednání Řídícího výboru IPRM se uskuteční 22.7.2008. Řídící výbor projedná konečnou podobu II. fáze Integrovného plánu rozvoje města Náchoda. Na jednání Řídícího výboru budou přítomni partneři IPRM Náchod.


Na 8.7.2008 je svoláno jednání Koordinační skupiny IPRM, která bude projednávat zejména předvyplněné projektové listy jednotlivých akcí zařazených do IPRM včetně přiřazení indikátorů k těmto akcím. Dále budou členové Koordinační skupiny seznámeni s výsledky oslovení partnerů IPRM.


Centrum evropského projektování dokončilo a předalo 31.5.2008 I. fázi Integrovaného plánu rozvoje města Náchod. Během měsíců červen a červenec bude dokončena II. etapa. Připomínkování bude probíhat po dokončení díla v měsíci srpnu či září. IPRM bude schválen Zastupitelstvem města Náchoda.