Dnes
Teplota: 3.1 °C

Středa, 17.12.2014POZOR NA NABÍDKY „KATALOGOVÝCH“ SPOLEČNOSTÍ K „REGISTRACI“ ŽIVNOSTENSKÝCH OPRÁVNĚNÍ !!!

POZOR NA NABÍDKY „KATALOGOVÝCH“ SPOLEČNOSTÍ K „REGISTRACI“ ŽIVNOSTENSKÝCH  OPRÁVNĚNÍ !!!


Městský úřad,odbor Obecní živnostenský úřad Náchod v poslední době zaznamenal zvýšenou aktivitu tzv."katalogových" společností, spočívající v  nabízení  údajného „zaregistrování" podnikatelské činnosti v údajném podnikatelském rejstříku oproti úhradě určité částky za tento úkon.Reagoval již také na podněty a dotazy několika osob, které obdržely od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek.

Městský úřad,odbor Obecní živnostenský úřad Náchod  upozorňuje  podnikatele na to, že předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno!

Uvedený typ nabídek podnikatelům tedy může vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda. Žádná takováto zákonem stanovená povinnost neexistuje !

V daném případě se jedná výlučně o soukromou podnikatelskou aktivitu těchto společností a z tohoto důvodu na ni lidé nemusí v žádném ohledu reagovat.

 

 

Ing.Martin Imlauf

vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Náchod

 


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /