Dnes
Teplota: 16.8 °C

Úterý, 23.07.2013Kraj zrušil územní rozhodnutí na obchvat Náchoda

Kraj zrušil územní rozhodnutí na obchvat Náchoda


V pondělí 22. července 2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, zrušil a vrátil k novému projednání územní rozhodnutí Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování, o umístění stavby "silnice I/33 Náchod - obchvat, I/14 Vysokov - Vrchoviny". Na základě odůvodnění rozhodnutí krajského úřadu je nutno projektovou dokumentaci upravit dle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR, týkající se hlukové studie (toto stanovisko, jako přezkum stanoviska Krajské hygienické stanice, si vyžádal Krajský úřad KHK). Spisový materiál je rovněž nutné doplnit o aktuální stanoviska ostatních dotčených orgánů a vyjádření správců inženýrských sítí.  

Jaký bude další vývoj? Stavební úřad MěÚ Náchod po obdržení informace od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, že jejich předmětné rozhodnutí nabylo právní moci (cca za 30 dní), územní řízení přeruší a vyzve žadatele k doplnění výše uvedených podkladů rozhodnutí. "Odhadujeme, že by celá věc mohla být po doplnění všech náležitostí projednána a územní rozhodnutí vydáno do konce letošního roku", uvedl starosta Jan Birke.


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /