Dnes
Teplota: 3.7 °C

Úsek územního řízení a stavebního řádu

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, je obecným stavebním úřadem pro území města Náchod, dále městyse Nový Hrádek a obcí Borová, Česká Čermná, Dolní Radechová, Kramolna, Studnice a Vysokov.


Jedná se o tato katastrální území:
Babí u Náchoda, Běloves, Borová, Bražec, Česká Čermná, Dlouhé, Dobrošov, Dolní Radechová, Jizbice u Náchoda, Kramolna, Lhotky, Lipí u Náchoda, Malé Poříčí, Městská Kramolna, Náchod, Nový Hrádek, Pavlišov, Řešetova Lhota, Staré Město nad Metují, Starkoč u Vysokova, Studnice u Náchoda, Trubějov, Třtice nad Olešnicí, Všeliby a Vysokov.

Stavební úřad vydává v rámci územního rozhodování (§ 76-100 stavebního zákona) územní rozhodnutí:
a) o umístění stavby nebo zařízení (popř. územní souhlas),
b) o změně využití území,
c) o změně vlivu užívání stavby na území,
d) o dělení nebo scelování pozemků,
e) o ochranném pásmu.

V rámci stavebního řádu (§ 103-131 stavebního zákona) projednává a vydává:

- Stavební povolení, popř. ohlášení staveb, stavebních úprav, terénních úprav a udržovacích prací.
- Povolení k užívání staveb a změn v užívání.
- Povolení či nařízení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení.

Stavební úřad dále provádí stavební dozor a kontrolní prohlídky staveb (§ 132-142 stavebního zákona) a projednává přestupky a správní delikty na úseku územního rozhodování a stavebního řádu (§ 178-183 stavebního zákona).

Provoz MěÚ Náchod od 23. 11. 2020


 Úřad:

   po    8.00-13.00
   út    dle tel. dohody
   st    12.00-17.00
   čt    dle tel. dohody
   pá    dle tel. dohody


Objednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Provoz MěÚ Náchod od 23. 11. 2020


 Úřad:

   po    8.00-13.00
   út    dle tel. dohody
   st    12.00-17.00
   čt    dle tel. dohody
   pá    dle tel. dohody


Objednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.