Dnes
Teplota: 23.4 °C

Pondělí, 07.01.2013Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona


 

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dne 1. ledna 2013 nabude účinnosti zákon č. 350/2012, který mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řád (stavební zákon).

Novela obsahuje např. rozšířenější výčet staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení (§79, odst. 2), jiný způsob projednávání územních řízení (formou veřejné vyhlášky již pouze ve výjimečných případech §87), nově k ohlášení bude nutno doložit souhlasy vlastníků sousedních pozemků (§105, odst. 1).

Z přechodných ustanovení vyplývá mj., že správní řízení zahájená (podané žádosti) před 1. lednem 2013 se dokončí podle v té době platných právních předpisů (znění stavebního zákona před 1. lednem 2013).

Dále v souvislosti s novelou stavebního zákona nabude účinnosti také změna zákona o správních poplatcích. Touto změnou dojde ke zvýšení poplatků např. za územní rozhodnutí některých staveb, za stavební povolení, zpoplatnění územního souhlasu, ohlášení, rozhodnutí o povolení výjimky atd.

Bližší informace k novele stavebního zákona, případně zda zamýšlená stavba vyžaduje povolení stavebním úřadem, vám poskytne odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Náchod.


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /