Dnes
Teplota: 25.6 °C

Úterý, 05.10.2021Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


Vážení občané,

volby do PS ČR se budou konat ve dvou dnech, a to v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin, a v sobotu 9. října od 8:00 do 14:00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

Hlasování probíhá na území České republiky ve stálých volebních okrscích a dále ve zvláštních stálých okrscích při zastupitelských a konzulárních úřadech. Pod jaký stálý volební okrsek spadá Vaše bydliště podle místa trvalého pobytu, je možné zjistit z volebního oznámení, které najdete na výlepových plochách, úředních deskách Městského úřadu Náchod či na internetových stránkách města Náchod.

Hlasovací lístky, které jsou vytištěny pro každou volební stranu jednotlivě, obdrží voliči prostřednictvím České pošty a. s., a to nejpozději 3. října 2021.

Ve volební místnosti je třeba prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, resp. platným cestovním pasem České republiky.

Způsob hlasování: volič vloží do úřední obálky pouze jeden lístek volební strany, pro kterou se rozhodl hlasovat. Může zde zakroužkováním pořadového čísla nejvýše čtyř kandidátů vyznačit, kterému z nich dává přednost (tzv. udělení preferenčních hlasů).

 

Voličský průkaz:

Ve volbách do PS ČR může volič hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku. Při ztrátě či odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

V současné době lze o voličský průkaz požádat již pouze osobně, a to do 6. října 2021 do 16:00 hod. - volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost, úřad o žádosti učiní úřední záznam a vydá voliči voličský průkaz.

Zákon o volbách do PS ČR umožňuje volit i těm voličům, kteří jsou ve dnech voleb hospitalizováni v nemocnici, porodnici, ústavu soc. péče nebo jiném obdobném zdravotnickém zařízení a nemohou se tedy dostavit do své volební místnosti dle trvalého pobytu. Voliči pak hlasují na základě zápisu do tzv. zvláštního seznamu, který vytváří městský úřad na základě podkladů poskytnutých příslušným zařízením či na voličský průkaz.

Vzhledem k situaci s onemocněním Covid-19, kdy i nadále trvá stav tzv. pandemické pohotovosti, lze předpokládat, že určitá část voličů se bude ve dnech voleb nacházet v nařízené karanténě či izolaci či v pobytovém zařízení, které bude uzavřeno podle zákona o ochraně veřejného zdraví z důvodu ochrany před onemocněním Covid-19.

Všechny tyto případy řeší zákon č.296/2021 Sb., Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do PS ČR v roce 2021, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou i Senátem PČR a publikován ve Sbírce zákonů dne 13.8. 2021. Tento zákon upravuje speciální možnosti, jak mohou tito voliči uplatnit své právo volit v těchto volbách. Podrobné informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR www mvcr.cz

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. linkách 491 405 162, 491 405 134.

Bc. Hana Horáková, vedoucí správního odboru

 

 

Dokumenty

 

 


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /