Dnes
Teplota: 25.6 °C

Středa, 20.06.2018Volby do zastupitelstev obcí 2018 a Senátu ČR

Volby do zastupitelstev obcí 2018 a Senátu ČR


Vážení voliči

ve dnech 05 a 06.října 2018 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. V našem volebním obvodě se ve stejném termínu budou konat také volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky.

Při této příležitosti si dovolujeme připomenout některé zásady pro volby obecně platné:

  • Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
  • Každý volič musí prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
  • Každý volič musí hlasovat osobně, nemůže se nechat zastoupit a při úpravě hlasovacího lístku musí odejít do vyhrazeného zakrytého prostoru
  • Volič může požádat ze závažných zejména zdravotních důvodů obecní úřad o to aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to pouze v územním obvodu - v tomto případě volební komise k tomuto voliči vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou.
  • Hlasování proběhne v pátek 05.října od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 06.října od 8:00 hod. do 14:00 hod. Případné druhé kolo voleb do Senátu pak proběhne o týden později, a to ve dnech 12. a 13.října ve stejných časech.

Senátní volby

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.Volič hlasuje tak, že do úřední obálky opatřené úředním razítkem, kterou obdrží ve volební místnosti vloží jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Pokud se uskuteční druhé kolo voleb do senátu,obdrží voliči hlasovací lístky přímo ve volební místnosti, nikoliv poštou jako v prvním kole.

Pro volbu kandidáta do Senátu lze využít tzv. voličského průkazu. Ten voliče opravňuje k volbě v jakékoliv volební místnosti na území České republiky ( v případě senátních voleb lze samozřejmě volit pouze tam, kde jsou tyto volby vyhlášeny ). O voličský průkaz si lze zažádat na obecním úřadě příslušném podle místa trvalého pobytu písemně nebo osobně, nejpozději do 3.října 2018.

Další informace:

 

Obecní volby

Hlasovací lístek je jeden, společný pro všechny volební strany. Je opatřen úředním razítkem registračního úřadu. Volič má možnost vybrat si z několika způsobů, jak hlasovat. Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva, které může uplatnit buď všechny nebo třeba jen několik. V Náchodě se volí 27 členů zastupitelstva.

Lze tedy :

  • označit pouze jednu volební stranu křížkem u jejího názvu - pak se této straně a její kandidátům započítá všech Vašich 27 hlasů v pořadí od shora dolů.
  • označit maximálně 27 osobností napříč politickým spektrem - potom se Váš hlas započte každému z těchto kandidátů.
  • poslední možnost je kombinací prvních dvou předešlých, tedy zaškrtnete jednu volební stranu a dále ještě několik dalších kandidátů z ostatních volební stran. Potom se nejprve započítají Vaše hlasy pro tyto jednotlivé kandidáty a zbytek hlasů - v počtu, kolik zbývá do volených 27 zastupitelů připadne označené volební straně opět pro kandidáty postupně uvedené od shora dolů.

Jiné způsoby volby nejsou možné. Nemůžete například upřednostnit některé kandidáty, když již předtím označíte jejich volební stranu jako celek.

Další informace:

Veškeré dotazy k volbám do obecních zastupitelstev a do Senátu ČR můžete směřovat na Městský úřad Náchod :

vedoucí správního odboru Bc. Hana Horáková , tel. kontakt 491405224 nebo

Brahová Renata, tel. kontakt 491405182 nebo

pracoviště evidence obyvatel - Němcové 2020, tel. kontakt 491405161

 

POZOR Změna volebních místností

Dovolujeme si Vás také upozornit, že při těchto volbách dochází ke změně umístění volebních místností pro volební okrsky č.5 a 6. Jde o voliče, kteří doposud volili ve volebních místnostech umístěných v Jiráskově gymnáziu. Z důvodu možnosti využití bezbariérového přístupu byly tyto místnosti přemístěny do budovy ZŠ Komenského - přístup z ulice Komenského.

 Děkujeme za pochopení  

Bc.Hana Horáková
odbor správní


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /