Dnes
Teplota: 30.6 °C
logo

Ahoj sousedé - spolupráce v Evropském městě Nachod - Kudowa-Zdroj, registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002083

Cíl projektu:

Cílem projektu je prohloubit spolupráci mezi obyvateli partnerských měst, a to prostřednictvím institucí zapojených do realizace projektu. Tohoto cíle bude dosaženo realizací aktivit plánovaných projektem v Náchodě a účastí na akcích plánovaných partnerem v rámci zrcadlového projektu v Kudově. Díky realizaci projektu se mezi cílovou skupinou, především dětmi a mládeží, zvýší znalosti o polské a české kultuře a organizátoři získají zkušenosti s pořádáním přeshraničních akcí.

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2019
Datum ukončení projektu: 30. 09. 2021

Partneři projektu:
Město Náchod - hlavní partner mikroprojektu
Kudovské centrum kultury a sportu - partner mikroprojektu: www.kckis.pl/2612

Aktivity projektu - Obsah projektu

V Náchodě se budou konat tři kulturní akce:

Masopust - s prezentací polských a českých masopustních zvyků

Bambifest - Den dětí (akce pro nejmenší obyvatele a jejich rodiče s polskými a

českými uměleckými vystoupeními)

Vánoční výstava - s prezentací českých a polských vánočních zvyků

Všechny akce předpokládají aktivní zapojení účastníků z české i polské strany. Kulturní program a výstavy budou připravovány na plánovaných společných workshopech v Náchodě a Kudově. V Náchodě se uskuteční 9 workshopů-dílen, které povedou polští lektoři. Čeští účastníci projektu se rovněž budou účastnit kulturních akcí a workshopů v Kudově.

Za účelem zkvalitnění zázemí pro účastníky workshopů-dílen bude z projektu nakoupen nábytek pro vybavení učebny (skříně, stoly, židle).

Související články k projektu - aktuality:

Dětský den - Bambifest
Sousedský masopust v Náchodě
Vánoční výstava Déčka