Dnes
Teplota: 5.2 °C

Platné vyhlášky a nařízení

(Všechny právní předpisy města jsou přístupné u Městského úřadu Náchod, kancelář tajemníka)

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 8/2019

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku ze psů
Účinnost od 1.1.2020.

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 7/2019

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Účinnost od 1.1.2020.

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 6/2019

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného
Účinnost od 1.1.2020.

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 5/2019

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
Účinnost od 1.1.2020.

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 4/2019

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o evidenci chovatelů trvale označených psů
Účinnost od 1.1.2020.

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 3/2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Účinnost od 1.1.2020.

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o udržování čistoty veřejných prostranství a ochraně zařízení města

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o udržování čistoty veřejných prostranství a ochraně zařízení města

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Náchod a části školských obvodů základních škol zřízených městem Náchod

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2018

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejných prostranství

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Náchod a část školského obvodu mateřské školy zřízené městem Náchod

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o vymezení doby nočního klidu

Nařízení města Náchoda č. 2/2016

Nařízení města Náchoda č. 2/2016, kterým se ruší Nařízení města Náchod č. 1/2013, kterým se stanovují v oblastech města zóny placeného stání, ve kterých lze místní komunikaci nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a způsob úhrady příslušné ceny za parkování (pdf /520 kB)

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 5/2015

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 4/2015

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o výši koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 3/2015

OZV č. 3/2015 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2015

OZV č. 1/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchoda, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2011

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č.1 /2014

Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o nakládání s komunálními odpady a se stavebním odpadem

Nařízení města Náchoda č. 4/2014Nařízení města Náchoda č. 3/2014

Nařízení města č. 3/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Náchoda (pdf /255 kB)

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchod

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška 1/2013 kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,o zrušení obecně závazné vyhlášky města Náchoda

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 11/2011

Obecně závazná vyhláška č.11/2011 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 7/2011

Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchod

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 4/2011

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku ze psů platná v území obvodu města Náchod

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 3/2011

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného platná v území obvodu města Náchod

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchod

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity platná v území obvodu města Náchod

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2008

Nařízení města Náchoda č. 2/2008

Nařízení města č.2/2008, kterým se ruší nařízení rady města Náchoda č. 1/2001 v plném rozsahu

Nařízení města Náchoda č. 1/2008

Nařízení města č.1/2008, kterým se ruší nařízení rady města Náchoda č. 2/2006 v plném rozsahu

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2006, Požární řád města Náchoda

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2005

Obecně závazná vyhláška č 1/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/2004 O stanovení příspěvku na pobyt dítěte v MŠ, ŠD a ŠK zřizovaných městem Náchodem pro školní rok 2004-2005

Nařízení města č.2/2005

Nařízení města č.2/2005 kterým se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/97, kterou se stanovuje městská zóna s omezením provozu zdrojů znečišťování (pdf /550 kB)

Nařízení města Náchoda č. 1/2003

Nařízení města č.1/2003 o stanovení ceny za nucený odtah a hlídání odtažených vozidel do hmotnosti 2,5 t pro město Náchod (pdf /950 kB)

Obecně závazná vyhláška Města Náchodač. 1/2001

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2001, o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Náchoda

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2000

Obecně závazná vyhláška č. 2/2000, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky Města Náchoda

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda 1993

Vyhláška o městské policii v Náchodě - 1993

Archiv některých předpisů, které pozbyly platnost