Dnes
Teplota: 24.9 °C

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky "Geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves"


Datum od - do: 17.08.2016 - 02.09.2016
Typ: veřejná zakázka
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města

Obsah:

Přílohy:

Výzva k podání nabídky a ZD     (6514_419171439.pdf / 1,64 MB)
Příloha č. 1 Projektová dokumentace     (6514_310171449.zip / 20,07 MB)
Příloha č. 2 Soupis prací     (6514_4771714435.zip / 0,11 MB)
Příloha č. 3 Krycí list     (6514_2391714447.docx / 0,02 MB)
Příloha č. 3 Krycí list     (6514_4111714456.pdf / 0,1 MB)
Příloha č. 4 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů     (6514_477171458.docx / 0,02 MB)
Příloha č. 4 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů     (6514_2591714515.pdf / 0,1 MB)
Příloha č. 5 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů     (6514_9721714526.docx / 0,02 MB)
Příloha č. 5 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů     (6514_9291714534.pdf / 0,11 MB)
Příloha č. 6 Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů     (6514_7851714545.docx / 0,02 MB)
Příloha č. 6 Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů     (6514_3131714553.pdf / 0,11 MB)
Příloha č. 7 Návrh smlouvy     (6514_890171462.docx / 0,12 MB)
Příloha č. 7 Návrh smlouvy     (6514_4111714613.pdf / 0,18 MB)
Příloha č. 8 Seznam subdodavatelů podílející se na realizaci veřejné zakázky     (6514_8151714641.docx / 0,01 MB)
Příloha č. 8 Seznam subdodavatelů podílející se na realizaci veřejné zakázky     (6514_1971714650.pdf / 0,09 MB)
Příloha č. 9 Čestné prohlášení o seznámení se se zadávací dokumentací a jejími přílohami_(496799)     (6514_36171471.pdf / 0,09 MB)
Příloha č. 9 Čestné prohlášení o seznámení se se zadávací dokumentací a jejími přílohami_(496799)     (6514_3131714710.pdf / 0,09 MB)