Dnes
Teplota: 18,5 °C

Dotační programy na podporu sportu pro rok 2017

Dne 20. 12. 2016 vyhlásilo město Náchod dotační programy na podporu sportovní činnosti pro rok 2017. Znění dotačních programů včetně formuláře žádosti, formulářů povinných příloh popřípadě další informace naleznete pod níže uvedenými odkazy. Žádosti o dotace z těchto dotačních programů můžete podávat (každou zvlášť - pod samostatným číslem jednacím) od 23. 1. do 28. 2. 2017 v listinné podobě na podatelnu MěÚ Náchod.


1) Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

Z tohoto dotačního programu lze podat za jeden sportovní klub jednu žádost - souhrnně na celoroční činnost mládeže, správu sportovního majetku (údržba), služby spojené s užíváním sportovního majetku (energie, vodné, stočné) a nájem sportovního zařízení.


- Dokumenty ke stažení     (zip / 0,9 MB)

2) Program pro poskytování dotací z výnosu města z hazardních her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

Z tohoto dotačního programu lze podat za jeden sportovní klub dvě žádosti. Jednu na celoroční činnost mládeže. Druhou na investice do sportovního zařízení, správu sportovního majetku (údržba), služby spojené s užíváním sportovního majetku (energie, vodné, stočné) a nájem sportovního zařízení.

Pozor!

Ve druhé z těchto žádostí je třeba požadovanou částku rozdělit na investiční a neinvestiční projekty. Souhrnně lze říci, že u hmotného majetku se za investiční považují projekty, jejichž pořizovací hodnota převyšuje částku 40 000 Kč, jsou "spojené se zemí", nebo zhodnocují cenu již vlastněného majetku. Pokud si v tomto rozdělení nejste jistí, konzultujte prosím konkrétní projekty s vaší účetní.


- Dokumenty ke stažení     (zip / 0,8 MB)

3) Program pro poskytování dotací z výnosu města z hazardních her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku

Z tohoto dotačního programu lze podat jednu žádost na celoroční činnost fyzických osob v oblasti individuálního sportu dosahujících velmi dobrých výsledků i na soutěžích probíhajících mimo území ČR.


- Dokumenty ke stažení     (zip / 0,2 MB)