Dnes
Teplota: 18,5 °C

Doprava

Historické vozy

Hustota a kvalita dopravních sítí odráží a zároveň podmiňuje celkovou hospodářskou úroveň regionu. Železniční a především silniční síť zabezpečuje poměrně dobré dopravní spojení Náchoda s jednotlivými regionálními a mikroregionálními centry i s většinou obcí náchodského regionu. Samo město je pak napojeno na dopravní tepny celostátního i mezinárodního významu. Nemalý problém však představuje skutečnost, že dopravní kapacita stávajících hlavních silnic procházejících náchodským regionem a zejména jeho jádrem městem Náchodem v posledním desetiletí dosahuje mezních hodnot.

Možnosti dalších významných kvalitativních změn stávajících tras (rozšíření silnice, zvýšení kvality povrchu, světelné křižovatky, kruhové objezdy atd.) jsou v podstatě vyčerpány.

Další dopravní omezení zkomplikuje do konce srpna průjezd Náchodem

Neděle, 13.8.2017

Stavební práce na opravě průtahu Náchoda probíhají podle harmonogramu a v příštích dnech přijde na řadu oprava frekventované křižovatky silnice I/33, ulice Českoskalická a místní komunikace, ulice Českoskalická (výjezd z centra, ul. Komenského).

Úplná uzavírka křižovatky ulic Krásnohorské a Dobrošovské v Náchodě

Pondělí, 7.8.2017

Z důvodu pokládky nového živičného povrchu bude v termínu 14. až 18. srpna 2017 po dobu 2-3 dnů zcela uzavřena křižovatka ulic Krásnohorské a Dobrošovské.

Úplná uzavírka křižovatky ulic Krásnohorské a Dobrošovské v Náchodě Úplná uzavírka křižovatky ulic Krásnohorské a Dobrošovské v Náchodě

Úplná uzavírka křižovatky ulic Krásnohorské a Dobrošovské v Náchodě Úplná uzavírka křižovatky ulic Krásnohorské a Dobrošovské v Náchodě

Omezení dopravy na Masarykově náměstí v Náchodě

Pondělí, 7.8.2017

Vážení občané, dovolujeme si vás informovat o dopravních omezeních, která jsou spojena s akcemi v Náchodě na Masarykově náměstí.

Úplná uzavírka jednosměrné místní komunikace v ul. Českých bratří

Pondělí, 17.7.2017

Z důvodu výměny poškozených svodů dešťové vody na objektu firmy Rubena a. s. bude v úterý 18. července 2017 (přiblližně půl dne) zcela uzavřena místní komunikace v ul. Českých bratří, v úseku od křižovatky s ulicí Nerudova po křižovatku s ulicí Bratří Čapků a Štefkova.

Starší zprávy