Dnes
Teplota: 8.5 °C

Doprava

Historické vozy

Hustota a kvalita dopravních sítí odráží a zároveň podmiňuje celkovou hospodářskou úroveň regionu. Železniční a především silniční síť zabezpečuje poměrně dobré dopravní spojení Náchoda s jednotlivými regionálními a mikroregionálními centry i s většinou obcí náchodského regionu. Samo město je pak napojeno na dopravní tepny celostátního i mezinárodního významu. Nemalý problém však představuje skutečnost, že dopravní kapacita stávajících hlavních silnic procházejících náchodským regionem a zejména jeho jádrem městem Náchodem v posledním desetiletí dosahuje mezních hodnot.

Možnosti dalších významných kvalitativních změn stávajících tras (rozšíření silnice, zvýšení kvality povrchu, světelné křižovatky, kruhové objezdy atd.) jsou v podstatě vyčerpány.

Stavební úpravy komunikace v ulici Bratří Čapků v Náchodě

Pátek, 22.6.2018

Od pondělí 25. 6. do 10. 8. 2018 bude Město Náchod provádět úpravu vozovky včetně chodníků a parkovacích stání v ulici Bratří Čapků.

Stavební úpravy komunikace v ulici Bratří Čapků v Náchodě Stavební úpravy komunikace v ulici Bratří Čapků v Náchodě

Nástřik vodorovného dopravního značení

Čtvtek, 21.6.2018

V neděli 24. 6. 2018 bude prováděn nástřik vodorovného dopravního značení v ulicích Orlická, Zborovského, Praizlerova, Svolinského a Alšova u nemocnice.

Nástřik vodorovného dopravního značení Nástřik vodorovného dopravního značení

Uzavírka silnice č. 14 v Dolní Radechové

Pondělí, 11.6.2018

Od 18. 6. 2018 do 10. 10. 2018 bude uzavřena silnice č. I/14 v obci Dolní Radechová.

Oprava objízdných tras po provedení stavby I/33 – Náchod, rekonstrukce silnice – II. etapa

Neděle, 3.6.2018

V termínu od 4. 6. 2018 do 8. 6. 2018 dojde k částečné uzavírce silnice III/304 13 v ul. Němcové a místní komunikace v ul. Palachova – křižovatka těchto dvou ulic a v ul. Palachova úsek mezi křižovatkou s ul. Němcové a Dvořákova v kat. území Náchod z důvodu oprav 4 ks poklopů kanalizačních šachet na silnici III/304 13.

Starší zprávy