Dnes
Teplota: 18,5 °C

Doprava

Historické vozy

Hustota a kvalita dopravních sítí odráží a zároveň podmiňuje celkovou hospodářskou úroveň regionu. Železniční a především silniční síť zabezpečuje poměrně dobré dopravní spojení Náchoda s jednotlivými regionálními a mikroregionálními centry i s většinou obcí náchodského regionu. Samo město je pak napojeno na dopravní tepny celostátního i mezinárodního významu. Nemalý problém však představuje skutečnost, že dopravní kapacita stávajících hlavních silnic procházejících náchodským regionem a zejména jeho jádrem městem Náchodem v posledním desetiletí dosahuje mezních hodnot.

Možnosti dalších významných kvalitativních změn stávajících tras (rozšíření silnice, zvýšení kvality povrchu, světelné křižovatky, kruhové objezdy atd.) jsou v podstatě vyčerpány.

Nové parkovací možnosti na sídlišti u nemocnice v Náchodě

Pondělí, 12.6.2017

Na sídlišti u nemocnice v Náchodě vzniklo v minulém týdnu 19 nových parkovacích míst.

Nové parkovací možnosti Nové parkovací možnosti

Nové parkovací možnosti Nové parkovací možnosti

Pohyb nadrozměrného nákladu na sídlišti u nemocnice v Náchodě 13.-15. 6. 2017

Sobota, 10.6.2017

Upozorňujeme obyvatele a návštěvníky sídliště u nemocnice v Náchodě, že v noci ze 13. na 14. června 2017 bude ulicí Zelenou stěhován nadrozměrný náklad.

Pohyb nadrozměrného nákladu na sídlišti u nemocnice Pohyb nadrozměrného nákladu na sídlišti u nemocnice

Pohyb nadrozměrného nákladu na sídlišti u nemocnice Pohyb nadrozměrného nákladu na sídlišti u nemocnice

Pohyb nadrozměrného nákladu na sídlišti u nemocnice Pohyb nadrozměrného nákladu na sídlišti u nemocnice

POZOR na uzavírky komunikací v Náchodě

Středa, 7.6.2017

Upozorňujeme občany a návštěvníky Náchoda, že v souvislosti s opravami inženýrských sítí, příp. kompletní rekonstrukcí komunikací, bude v následujícím období omezen provoz v těchto komunikacích:

Průtah Náchoda – stavbaři se nyní zaměří na nejdelší úsek

Pondělí, 5.6.2017

V pátek 2. června 2017 se uskutečnil druhý kontrolní den na stavbě průtahu Náchoda, a to za účasti investora, kterým je ŘSD, Správa Hradec Králové, Města Náchoda, stavbařů, Policie ČR a všech dalších zainteresovaných subjektů.

Starší zprávy