Dnes
Teplota: 22.0 °C

Organizační struktura procesu plánování

Organizační struktura procesu plánování

Koordinační skupina

Po dobu realizace Střednědobého plánu sociálních služeb se koordinační skupina neschází. Jednotlivé cíle jsou projednávány v sociální komisi.

Vedoucí pracovních skupin:

Bc. Lucie Kudrnáčová, Mgr. Petra Šafářová

 

Koordinátor plánování sociálních služeb

Mgr. Kateřina Tylšová, k.tylsova@mestonachod.cz, 770127512

 

Seznam členů pracovních skupin

Pracovní skupina oblast služeb pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním

Péče o duševní zdraví, z. s.

Bc. Lucie Kudrnáčová

člen, vedoucí PS

Sdružení zdravotně postižených, z. s.

Olga Frühaufová, Dis.

člen

Sdr. zdrav. postiž., Výbor vozíčkářů

Miroslav Čiháček

člen

Společné cesty, z. s.

Michaela Hamzová

člen

Společné cesty, z. s., radní a zastupitel města

Bc. Tomáš Magnusek

člen

Svaz diabetiků ČR, p. s.

Václav Pošmura

člen

Aspekt, z. s.

Mgr. Lucie Sedláčková

člen

Diakonie ČCE - středisko Betanie - evangelický domov v Náchodě

Ing. Dušan Šedek

člen

Stacionář Cesta Náchod z. ú.

Denisa Voborníková

člen

Centrum pro integraci osob se ZP KHK, o.p.s

Dana Vítová

člen

 

Pferda, z. ú.

Mgr. Nina Mertová

člen

Domov Dědina - chráněné bydlení Náchod

Mgr. Alena Goisová

člen

TyfloCentrum HK, o.p.s.

Mgr. Pavla Tomášková

člen

Tichý svět, o.p.s.

Mgr. Michaela Novotná

člen

Modré srdce, z. s.

Alexandra Vlachová

člen

 

 

 

MěÚ Náchod, vedoucí OSV

Bc. Pavel Schuma

člen

Město Náchod, koordinátor plánování soc. služeb

Mgr. Kateřina Tylšová

člen


Centrum LIRA, z.ú.
Domov na Stříbrném Vrchu
Veřejný opatrovník, MěÚ Náchod
Terénní pracovník, MěÚ Náchod

 

Bc. Markéta Klejnová

Mgr. Eva Fremuthová, MBA

Kateřina Thérová, Dis.

Bc. Petra Kejklíčková

hosté

Pracovní skupina oblast sociální prevence a služeb pro rodiny s dětmi

Oblastní charita Náchod

Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph. D.

člen

Občanské poradenské středisko, o.p.s.

Mgr. Lenka Sedlářová, DiS.

člen

 

 

 

Dokořán, z.s.

Mgr. Denisa Carvová

člen

Náchodské komunitní centrum - z.s.

 

člen

Manželská poradna Náchod, Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.

Mgr. Jana Huamanová

člen

Laxus z.ú.

 

člen

SVP Kompas Náchod

Mgr. Soňa Svobodová

člen

Salinger, z. s.

Mgr. Petra Kalmusová

člen

MěÚ Náchod, vedoucí OSV

Bc. Pavel Schuma

člen

MěÚ Náchod, OSPOD

Bc. Helena Slováková

člen

Město Náchod, koordinátor plánování sociálních služeb

Mgr. Kateřina Tylšová

člen

 

 

 

Městská policie, Náchod

Bc. Petr Valica

host

Tým pro mládež, PMS

Poradna pro oběti, PMS

PPP

ÚP

Mgr. Hana Nováková

Mgr. Bc. Martina Ptáčková

Mgr. Nikola Hendrychová

Mgr. Irena Kolářová

hosté

Pracovní skupina oblast služeb pro seniory

Pečovatelská služba MěSSS

Mgr. Petra Šafářová

člen, vedoucí PS

 

 

 

DD Náchod, ředitel

Bc. Václav Voltr

člen

MěSSS Marie Náchod

Mgr. Jaromír Vejrych

člen

Oblastní charita Náchod

Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D.

člen

Senioři ČR, z.s., MO Náchod

Anna Poláková

člen

MěÚ Náchod, vedoucí OSV

Bc. Pavel Schuma

člen

MěÚ Náchod, koordinátor

Mgr. Kateřina Tylšová

 

 

 

 

MěÚ Náchod, kurátor, sociální práce

Mgr. Marcela Šťastná

host

 

 

 

Oblastní charita Červený Kostelec

 

host

Domovy Na Třešňovce Česká Skalice

 

host

DD Police nad Metují

 

host

Domov důchodců Malá Čermná „Bohemia"

 

host

Domov odpočinku ve stáří JUSTYNKA, Hronov

 

host