Dnes
Teplota: 1.0 °C

Školská poradenská zařízení

PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Královéhradeckého kraje, pracoviště Náchod
Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Holá
Telefon: 491 426 036, 777 841 563
E-mail: ppp.nachod@seznam.cz
Internet: www.pppnachod.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Smiřických 1237
Nabídka:
posouzení školní zralosti
poradenství pro rodiče hůře zvladatelných dětí (hyperaktivita, vzdorovitost apod.)
stimulační a motivační programy pro děti s odloženou školní docházkou
poradenství a diagnostika pro děti s výukovými a méně závažnými výchovnými problémy, pro děti s poruchami koncentrace pozornosti, s úzkostnými a neurotickými projevy
poradenství pro nadané děti
profesní poradenství při volbě budoucí profese či dalšího studia
reedukační péče pro děti s poruchami učení
skupinové programy zaměřené na posilování komunikativních dovedností a schopnosti sebepoznávání
pomoc v krizových životních situacích
rodinná terapie
individuální terapeutická péče
individuální i skupinová prevence v oblasti rizikového chování
mapování sociálního klimatu ve třídách a preventivní programy pro třídní kolektivy
spolupráce při zajišťování integrační péče pro žáky se zdravotním postižením

KOMPAS - STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE

Kontaktní osoba: PaeDr., Mgr. Jana Tomanová
Telefon: 491 424 390
E-mail: svp.kompas@worldonline.cz
Internet: www.ddu-hk.cz/strediska/kompas-v-nachode
Město (obec): Náchod
Adresa: Smiřických 1237
Nabídka:
individuální terapie a konzultace
skupinová terapie
práce s rodinou
arteterapie
krizová intervence
videotrénink interakcí
práce s problémovými třídními kolektivy
příležitostné zážitkové a zátěžové aktivity

SPC - SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Doudová
Telefon: 491 420 946, 777 005 792
E-mail: spc.nachod@worldonline.cz
Internet:
Město (obec): Náchod
Adresa: Smiřických 1237
Nabídka: Odborné poradenství v oblasti dětí se zdravotním postižením

ARCHA - NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Kontaktní osoba: Bc. Exnerová Michaela
Telefon: 491 422 386, 774 929 182
E-mail: archa@dokoran.eu
Internet: http://www.dokoran.eu
Město (obec): Náchod
Adresa: Komenského 577
Nabídka:
volnočasové aktivity (lezecká stěna, stolní fotbálek, výtvarná dílna, sportovní vybavení, filmový klub, stolní tenis,...) sociální služby - informační servis, poradenství, doprovod, doučování... preventivní programy pro základní školy