Dnes
Teplota: 18.0 °C

VINCENC VINGLER - ZOO V NÁCHODĚ

Galerie výtvarného umění v Náchodě, Smiřických 272 - zámecká jízdárna Náchod


17.09.2021 - 07.11.2021 v Vstupné: 

Kurátoři výstavy
Markéta Vinglerová, David Chaloupka

vernisáž 17. září v 17 hodin

Vincenc Vingler (1911-1981) se po celou svou tvorbu soustředil na plastiky a sochy zvířat, výjimečně ztvárňoval lidské postavy, a to pouze ve vztahu se zvířecím motivem (ve svých cyklech Koridy či Cirkusu v 70. letech). Jeho pozice je v českém kontextu poválečného sochařství ojedinělá a výjimečná, souvisí jednak se školením v ateliéru keramiky u Heleny Johnové na pražské Uměleckoprůmyslové škole a jeho příklonu k užité dekorativní keramice zejména v padesátých letech. Na druhé straně je Vinglerova volba tématu spojována se strategickým rozhodnutím vyhnout se socialistickému realismu a témat s ním spojených. Výstava Zoo Vincence Vinglera v Náchodě je soustředěna převážně na sochařovo kresebné dílo, které není tak známé. V jeho kresbách zvířat, často s lidským výrazem, který je tak typický i pro jeho plastiky a sochy, se setkáváme s barvitým světem veselých i smutných zvířecích charakterů: s poťouchlým Paviánem (1958), ustrašeným Králíkem (1951) či smířenou Opičí mámou s mládětem (1969), které doplňuje svébytná skupina kreseb s fantaskními, surrealistickými motivy „pazvířat" vytvořených účelově pro výstavu v Jablonci - např. Prasolín podivný (1974). Kresby doplňuje Vinglerova komornější sochařská tvorba: raný Kormorán (1944), Pavián (1950), či pozdní práce jako např. ukázka z cyklu Korida: Raněný býk (1974), nebo sochy Sova (1979) a Kočka (1978), zastoupena je také autorova grafika a práce pro knihu. Výstava bude provázena přednáškou kurátorky Mgr. Markéty Vinglerové pro veřejnost.

 Další informace

Přílohy:

Vincenc Vingler     (33023_352109712.jpg / 1,94 MB)