Dnes
Teplota: 0.4 °C

CVVZ 2019 Náchod

Jiráskovo gymnázium Náchod


15.11.2019 v 14:00
Vstupné: 

CVVZ - Celostátní vzájemná výměna zkušeností je místem, kde se jednou ročně dobrovolně setkávají vedoucí působící v malých i velkých organizacích, spolcích a klubech v duchu Galénova "přátelství rozrůzněných" porovnávají své názory a zkušenosti.