Dnes
Teplota: 5.4 °C

MAREK MACEK -ANODONTA

Galerie výtvarného umění v Náchodě, Smiřických 272 Náchod


18.09.2019 - 10.11.2019 v Vstupné: 

Vernisáž 18. 9.
Kabinet kresby, grafiky a fotografie
Autor a kurátor výstavy: Pavla Rousková.

Marek Macek se ve své volné tvorbě systematicky zabývá průzkumem digitálního prostředí, s jehož zdánlivě neomylným systémem cíleně manipuluje. Algoritmus - zdrojový kód převádí do vizuálního a akustického jazyka a s pomocí řízené odchylky jej narušuje za účelem vytvoření výsledného díla. Využití charakteristických vlastností vlnění, které je společné oběma způsobům uměleckého vyjádření, a vnější zásah do světa digitálních dat jsou tak způsobem tematizace samotného média, jehož možnosti autor rozšiřuje i neguje.

 Další informace

Přílohy:

plakát     (31201_20810124743.jpg / 1,9 MB)