Dnes
Teplota: 31.5 °C

Formuláře


Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí (stavebního povolení)* - o umístění stavby nebo o změně využití území do 30 m od okraje lesa*- jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa*

Zveřejnil: Odbor životního prostředí
Sekce:2. Úsek lesů:
Poznámka:

Přílohy:

Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí (stavebního povolení)* - o umístění stavby nebo o změně využití území do 30 m od okraje lesa*- jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa*     (132_10627132654.doc / 0,02 MB)