Dnes
Teplota: 19.1 °C

„Rekonstrukce chodníku ul. Tyršova, Náchod“


Datum od - do: 13.09.2012 - 13.10.2012
Typ: oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města

Obsah:Rada Města Náchoda na základě provedeného poptávkového řízení schválila na svém zasedání dne 11.9.2012 uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Rekonstrukce chodníku ul.Tyršova, Náchod" se společností  COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, oblast sever P. Jilemnického 21, 50301Hradec Králové.