Dnes
Teplota: 18.0 °C

Technologické centrum (I.) a elektronická spisová spisová služba (II.) ORP Náchod


Datum od - do: 14.04.2011 - 06.06.2011
Typ: veřejná zakázka
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka

Obsah: 

Předmětem této veřejné zakázky je vybudování technologického centra a dodávka spisové služby obce s rozšířenou působností Náchod.
Část I.
Vybudování technologického centra (dále jen "TC") ORP Náchod a jeho technická podpora po dobu 5 let.
Část II.
Dodávka řešení spisové služby ORP Náchod pro prostředí TC a technická podpora tohoto řešení po dobu 5 let.

 

Doplnění:

"V zadávací dokumentaci na straně 6 je uveden odkaz na přílohu č. 6 - Formulář o výši obratu, který nebyl omylem součástí příloh zadávací dokumentace. Formulář o výši obratu přikládáme jako přílohu č. 5."Přílohy:

Zadávací dokumentace     (3051_575188288.pdf / 0,4 MB)
Technická specifikace předmětu zakázky     (3051_1281882919.pdf / 0,09 MB)
Čestné prohlášení     (3051_6551883245.doc / 0,03 MB)
Příloha č. 5     (3051_359984021.doc / 0,03 MB)
Studie proveditelnosti     (3051_8451882846.pdf / 2,23 MB)
Krycí list nabídky     (3051_59418112139.doc / 0,17 MB)
Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci.     (3051_595149211.pdf / 0,27 MB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky_část I     (3051_9931283458.pdf / 0,17 MB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky_část II     (3051_441128358.pdf / 0,15 MB)