Dnes
Teplota: 27.7 °C

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Projekt:„Cyklostezky v Kladském pomezí – III. etapa“, číslo projektu CZ.3.22/2.2.00/09.01553 Stavba:„Cyklostezky v Kladském pomezí III. etapa – úsek Lipí – Peklo, 1. část, 2.část“


Datum od - do: 26.08.2010 - 10.09.2010
Typ: veřejná zakázka
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor správy majetku a financování

Obsah: 

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Název projektu:     „Cyklostezky v Kladském pomezí - III. etapa", číslo projektu CZ.3.22/2.2.00/09.01553

Veřejná zakázka:   Cyklostezky v Kladském pomezí III. etapa - úsek Lipí - Peklo, 1. část",

                             „Cyklostezky v Kladském pomezí III. etapa - úsek Lipí - Peklo, 2. část"

Zadavatel:              Město Náchod,  se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, IČ 00272868

Způsob zadání:      vyhlášená podle § 12 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

 

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě usnesení rady města Náchoda č. 117/2768/10 ze dne 17.8.2010 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky takto:

 

Výsledek hodnocení a pořadí nabídek:

 • 1. COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, závod Sever, Petra Jilemnického 21,
  503 01 Hradec Králové 16,
  Nabídková cena vč. DPH: 3519592,00 Kč
 • 2. Svoboda - dopravní a inženýrské stavby a.s., IČ:287 96578, Školní 201, 549 81 Meziměstí,
  Nabídková cena vč.DPH: 3789050,00 Kč
 • 3. STRABAG a.s., IČ: 60838744, Odštěpný závod Ostrava, Oblast Sever, Kladská 1082,
  500 03 Hradec Králové,
  Nabídková cena vč. DPH: 3903 669,00 Kč
 • 4. STAMP s.r.o., IČ: 15047784, Dobenínská 2002, 547 01 Náchod,
  Nabídková cena vč.DPH: 4177869,00 Kč
 • 5. Chládek a Tintěra, IČ: 25253361, Pardubice a.s, KVápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, Nabídková cena vč. DPH: 4428000,30 Kč
 • 6. EUROVIA CS, a.s. Odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Hradec Králové, IČ: 45274954,
  Piletická 498, 50341 Hradec Králové,
  Nabídková cena vč. DPH: 4479932,00 Kč
 • 7. M-SILNICE a.s., IČ : 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice,
  Nabídková cena vč. DPH: 4797467,00 Kč

 

 

Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.