Dnes
Teplota: 19.2 °C

Souhrn usnesení ze 13. / 72. / schůze Rady města Náchoda konané 18. března 2020

provozu mateřských škol, jejichž činnost vykonává Mateřská škola, Náchod, Komenského 301 a Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848

Usnesení č. 72/1691/20 – rada města b e r e n a v ě d o m í přerušení provozu Mateřská škola, Náchod, Komenského 301 a Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848 od 20.03.2020 do odvolání
V Náchodě 18. března 2020
Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta