Dnes
Teplota: 24.1 °C

Souhrn usnesení z 11. / 70. / schůze Rady města Náchoda konané 13. března 2020

Omezení provozu mateřských škol zřizovaných městem Náchod

Usnesení č. 70/1678/20 - rada města r o z h o d l a

o omezení provozu mateřských škol zřizovaných městem Náchod v navrženém rozsahu

V Náchodě 13. března 2020

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta