Dnes
Teplota: 21.0 °C

Souhrn usnesení ze 14. / 21. / schůze Rady města Náchoda konané 12. dubna 2019

Doložení dokumentů ke konkursnímu řízení

Usnesení č. 21/559/19 - rada města v y ř a z u j e

z konkursního řízení na ředitele/ku Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 uchazečku, která byla vyzvána k doplnění náležitostí k přihlášce do konkursního řízení, pokud je nedodá do doby konání konkursního řízení /29.4.2019/

V Náchodě 15. dubna 2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta