Dnes
Teplota: 13.8 °C

Souhrn usnesení ze 13. / 96. / schůze Rady města Náchoda konané 27. března 2017

VZ - Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - II. etapa

Usnesení č. 96/2666/17 - rada města s c h v a l u j e
následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle § 55 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek "Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - II. etapa" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1:
Pořadí č. 1: SOVIS, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové, IČO:27532208, nabídková cena: 30 864 387,- Kč bez DPH
Pořadí č. 2: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868, nabídková cena: 31 521 407,37,- Kč bez DPH
Pořadí č. 3: MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25297899, nabídková cena: 34 724 160,49 Kč bez DPH
Pořadí č. 4: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČO: 45274924, nabídková cena: 38 605 057,32 Kč bez DPH.

Pojízdná zámková dlažba ulice Vítkova

Usnesení č. 96/2667/17 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky pro společnost VŠE pro stavby s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, IČO 289 69 553

Program regenerace městské památkové zóny (MPZ) Náchod, dotace MKČR

Usnesení č. 96/2668/17 - rada města s o u h l a s í
- s rozdělením dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na opravu krovu a výměnu střešní krytiny radnice, Masarykovo náměstí 40, obnovu fasády měšťanského domu, Zámecká 240 a renovaci oken a interiérových dveří, Riegrova 163, Náchod
- s aktualizací Programu regenerace MPZ Náchod

VZMR - Oprava střechy na radnici, Masarykovo náměstí 40 v Náchodě

Usnesení č. 96/2669/17 - rada města s c h v a l u j e
následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava střechy na radnici, Masarykovo náměstí 40 v Náchodě" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1:
Pořadí č. 1: LESTAV spol. s.r.o., Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO:43463240, nabídková cena : 3 099 154,00,- Kč bez DPH
Pořadí č. 2: BÁČA Polička s.r.o., P.Jilemnického 567, 572 01 Polička, IČO: 25268422, nabídková cena: 3 365 415,00,- Kč bez DPH
Pořadí č. 3: GOS CZ s.r.o., Skřivánčí 985, 541 01 Trutnov, IČO: 28812191, nabídková cena: 3 503 700,59 Kč bez DPH
Pořadí č. 4: Tesmen spol. s.r.o., Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 45537232, nabídková cena: 3 573 168,49 Kč bez DPH
Pořadí č. 5: Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO: 25275062, nabídková cena: 4 196 998,93 Kč bez DPH

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starostka