Dnes
Teplota: 19.3 °C

Souhrn usnesení z 16. / 148. / schůze Rady města Náchoda konané 25. dubna 2018

Konkursní řízení MŠ, Náchod, Vančurova 1345 – členové konkursní komise

Usnesení č. 148/3954/18 - rada města j m e n u j e členy konkursní komise v konkursním řízení na ředitele/ku MŠ, Náchod, Vančurova 1345

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta