Dnes
Teplota: 13.8 °C

Souhrn usnesení ze 6. / 138. / schůze Rady města Náchoda konané 12. února 2018

Výběrové řízení na dodavatele recyklace stavebních sutí drcením

Usnesení č. 138/3656/18 - rada města s c h v a l u j e - cenovou nabídku firmy SILNICE SVOBODA a.s., 549 83 Jetřichov 164, IČ: 05438187 na recyklaci stavebních sutí drcením za nabídkovou cenu: 114,95 Kč/t včetně 21% DPH - uzavření objednávky

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta