Dnes
Teplota: 24.1 °C

Souhrn usnesení z 25. / 108. / schůze Rady města Náchoda konané 29. června 2017

Rozpočtová opatření od 12.06.2017

Usnesení č. 108/3019/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 77 až č. 81 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Ing. Jan Č t v r t e č k a
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka