Dnes
Teplota: 20.0 °C

Souhrn usnesení z 18. / 101. / schůze Rady města Náchoda konané 27. dubna 2017

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 101/2784/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 45 až č. 49 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Miroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka