Dnes
Teplota: 11.5 °C

15.11.2023   Cena za svoz odpadu

Zasláno: 15.11.2023
Zveřejněno: 15.11.2023

Obsah:

Docela nevkusné zdražení poplatku za svoz odpadu a to prakticky na dvojnásobek. Za mě a moji rodinu bych byl rád za možnost volby četnosti svozu, neboť poctivě třídíme a stačí nám jedna popelnice na 4 týdny + 4 pytle tříděného odpadu za měsíc. Pokud není jiná varianta než svoz 1x týdně a platí cena na rok 2024, nemám důvod dále třídit a platbu za svoz odpadu zašlu v 38. týdnu roku 2024. 
S pozdravem 
Libor Šustr


Zpracováno:

Předáno k vyjádření Bc. Nině Adlof, vedoucí odboru komunikace a cestovního ruchu.


Vyjádření:
20.11.2023

Dobrý den,

 

děkujeme za Váš názor a dovolíme si uvést některé další souvislosti.

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu se rozhodnutím Zastupitelstva města Náchoda nezvýšil, byla zrušena sleva za jeho včasnou úhradu. Tato sleva, která ve výsledku udržovala výši poplatku prakticky 10 let beze změny, byla slevou za včasnou úhradu poplatku, tj. do 28. 2. kalendářního roku, nikoli tedy za třídění odpadu.

Bohužel zákon o odpadech stanovil postupné zdražení ukládání směsného odpadu, a to z 500 Kč v předchozích letech, až na současných 1250 Kč v roce 2024.

V případě, že rezignujeme na třídění odpadu, jediným důsledkem bude fakt, že ho na skládku vyvezeme více, což bude mít za následek další nárůst poplatku.

Je třeba zdůraznit i to, že v uvedený poplatek zahrnuje nejen náklady na jeho svoz od jednotlivých domů, ale i úklid odpadků ve městě a s tím související pořádek na veřejných prostranstvích, provoz sběrného dvora, který je k dispozici poplatníkům zdarma, obaly pro třídění (pytle), které jsou poskytovány rovněž zdarma.

 

V České republice existují dle zákona o odpadech 541/2020 Sb. pouze dva systémy nakládání s odpady. Město Náchod využívá dlouhodobě tento (poplatek za osobu a rok, nikoli tzv. „door to door“), který má své výhody v dlouhodobé kvalitě poskytovaných služeb, minimálním, resp. žádném výskytu černých skládek ve městě, čistotě veřejných prostranství, atd. Volba počtu svozů proto ve stávajícím systému není možná, to je možné u druhého z uvedených systémů. Systém svozu dle objemu a požadované četnosti v Náchodě nelze aplikovat bez stavby logistického zázemí v řádu milionů korun, které by se opět promítly do výše poplatku. Stávající systém svozu odpadu lze chápat jako tzv. solidární, jeho výhodou je však komplexní kvalita poskytovaných služeb.

 

Třídění odpadů i udržování pořádku je osobním svědomím každého z nás a jedinou motivací je tedy osobní postoj každého jednotlivce (v tomto kontextu je výše poplatku irelevantní). Rozhodnutí je tedy na Vás.

 

S úctou

Ing. Milan Vik, místostarosta města a Bc. Nina Adlof, vedoucí odboru komunikace a cestovního ruchu