Dnes
Teplota: 24.5 °C

21.6.2022   Prořez stromů

Zasláno: 15.6.2022
Zveřejněno: 21.6.2022

Obsah:

Žádost o obnovu,prořez3 stromů vysokých do 5.patra, stíní do bytu a větve při větru létají do oken, dále obnovu vrby (za 40 let nebyla prořezána),o stůl k lavičkám,odstranění vyvrácených a uschlých thůjí, viz foto, úklid šišek a větví z borovic ul. Nábř.Mánesovo, (úkl.četa zde nikdy nezamete spojku ul. Běloveská a  Mánesova nábřeží, šišky snad na celý velký vlek až v komunikaci, dále o vysázení chybějících keřů kolem domu. (Vzadu zlatice, zepředu např dát vajgelie.) Děkuji.  Kučerová


Zpracováno:

Předáno k vyjádření paní Brandejsové, odbor životního prostředí - správa zeleně.


Vyjádření:
24.6.2022

 

Dobrý den,

 

k Vašim požadavkům uvádíme následující:

1. Vysoké stromy - Kontrola stromů na pozemcích města je každoročně pravidelně prováděna. Posuzování případného kácení někdy i ořezů provádí pracovní skupiny komise životního prostředí. Ta uvedené dřeviny v okolí Vašeho domu posoudila v roce 2019, přičemž konstatovala, že se jedná o esteticky hodnotné dřeviny v dobrém zdravotním stavu, bez známek poškození. Komise navrhla z důvodu zasahování na dům na jeřábech provést zdravotní řez, u javoru stříbrného provést redukci větve zasahující směrem na dům a u dvou smrků zakrátit větve dotýkající se domu. To bylo také v uvedeném roce provedeno. Současně došlo ještě k odstranění slabého výrazně proschlého javoru nakloněného směrem na dům. Stav zachovaných stromů se od té doby nezměnil, a proto nebude proveden na dřevinách žádný zásah.

2. Vrba - Jedná se o malou, ale starší okrasnou vrbu poškozenou hnilobou. Strom bude ořezán tak, aby se opět vytvořila nová koruna.

3. Vyvrácené zeravy - Nakloněné slabé zeravy a jalovec budou odstraněny.

4. Stůl k lavičkám - Umístění stolu k lavičkám nebude provedeno.

5. Úklid šišek - V jarním období došlo k úklidu okolí Vašeho domu a bylo pohrabáno a odvezeno i množství šišek. Opad šišek jehličnanů zvláště při silném větru je přirozenou záležitostí, mimořádný úklid ve Vašem okolí neplánujeme.

6. Dosadba keřů - Ořez keřů u vchodů provádí opakovaně neoprávněně občané Vašeho domu. Při kontrole na místě bylo ale zjištěno, že většina keřů začíná pomalu obrážet. Nové keře proto nebudou vysazeny.

 

 

S pozdravem

 

Andrea Brandejsová, odbor životního prostředí - správa zeleně

 

 u_2847.jpg
a_2847_1440538.jpg
a_2847_1440972.jpg
a_2847_144014211.jpg