Dnes
Teplota: 19.2 °C
logo

 

Sportujeme společně, registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002897

Cílem projektu je zvýšit přeshraniční integraci školní mládeže z Kudowy-Zdróje a Náchoda. Cíle bude dosaženo společnou účastí dětí z obou stran hranice na sportovně zaměřených aktivitách. Účastníci projektu budou povzbuzováni k fyzické aktivitě a kontaktu se svými vrstevníky. Projekt přispěje k oživení integrace po pandemickém období.

 

Datum zahájení projektu:  1.10.2021

Datum ukončení projektu: 30.6.2022

Partneři projektu:

Město Náchod - hlavní partner projektu

Stowarzyszenie Nasza Szkoła - partner projektu

 

Aktivity projektu:

Obsahem projektu jsou sportovní setkání. Na české straně bude uspořádáno 5 sportovních setkání zaměřených na výuku bruslení a ledního hokeje na zimním stadionu v Náchodě. Vždy pod dohledem instruktorů bruslení. Každého setkání se zúčastní 20 dětí z české strany a 20 dětí z polské strany. Bude zakoupeno sportovní vybavení potřebné k provedení výuky (chodítka, brusle, hokejky). Účastníci setkání obdrží občerstvení a drobné propagační předměty (tužky, sportovní lahve na pití, ručníky).

Čeští účastníci se zúčastní ve stejném počtu také 5 sportovních akcí pořádaných polským partnerem, a to v rámci zrcadlového projektu.