Dnes
Teplota: 2.1 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 13. prosince 2021 v 16.30 hodin se koná ve velkém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 23. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

P r o g r a m  :

1/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2026
2/ Střednědobé výhledy rozpočtu za PO města Náchoda
3/ Rozpočty 2022 za PO města Náchoda
4/ Rozpočet 2022
5/ Střednědobý revolvingový úvěr na roky 2022-2023
6/ Majetkoprávní úkony obce
7/ Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2022 – 2024
8/ Zřízení osadního výboru Branka
9/ Volba přísedících Okresního soudu Náchod
10/ Program zlepšování kvality ovzduší na území ORP Náchod
11/ Dodatky ke smlouvám 2021
12/ Smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2022
13/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací
14/ Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – zrušení
15/ Rozpočtová opatření
16/ Kulturní a sportovní nadace města Náchoda – jmenování člena DR
17/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
18/ Podání žádosti na projekt restaurování pomníku padlým za I. a II. světové války na Dobrošově
19/ Diskuse
20/ Závěr