Dnes
Teplota: 7.9 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 27. dubna 2020 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 11. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.


Přímý přenos z jednání zastupitelstva

P r o g r a m :

1/ Majetkoprávní úkony obce
2/ Zadání architektonické soutěže Tepna
3/ Rozdělení příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR
4/ Volba přísedící Okresního soudu v Náchodě
5/ Smlouvy o poskytnutí dotací
6/ Dodatky ke smlouvám
7/ Česko-polský mikroprojekt - Deklarace partnerství - „Nasvícení památkové secesní procházkové haly v lázeňském parku v obci Kudowa-Zdrój“
8/ Česko-polský mikroprojekt - Deklarace partnerství - „Kovářské tradice ve skanzenu ve Stroužném“
9/ Změna Územního plánu
10/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
11/ Rozpočtová opatření
12/ Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
13/ Valná hromada VAK Náchod a.s. – delegování zástupce města
14/ Diskuse
15/ Závěr