Dnes
Teplota: 7.6 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 27. února 2022 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 4. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

 

Zajímá vás problematika tvorby cen tepla? Sledujte online vysílání jednání, kde aktuální situaci v Náchodě vysvětlí zástupce společnosti INNOGY (Teplárna Náchod).

P r o g r a m  :

 

1/ Aktuální případy IT kriminality - informace Policie ČR
2/ Innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o.
3/ Majetkoprávní úkony obce
4/ Žádosti o změnu Územního plánu Náchod
5/ Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
6/ Volba přísedící Okresního soudu v Náchodě
7/ Změna vybraných ORG v rozpočtu 2023
8/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města
9/ Rozpočtová opatření
10/ Plán kontrol Kontrolního výboru ZM
11/ Zápisy z jednání Finančního výboru ZM
12/ Diskuse
13/ Závěr