Dnes
Teplota: 28.2 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 20. června 2022 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 27. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

P r o g r a m  :

1/ Majetkoprávní úkony obce
2/ Závěrečný účet za rok 2021
3/ Stanovení počtu členů zastupitelstva města
4/ Obchvat města Náchoda - Prolongace konečné splatnosti poskytnutých finančních prostředků obcím Vysokov a Kramolna
5/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města
6/ Smlouva o budoucí smlouvě o závazku veřejné služby
7/ Smlouva o úvěru
8/ Revokace usnesení
9/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
10/ Pojmenování ulice
11/ Rozpočtová opatření
12/ Diskuse
13/ Závěr