Dnes
Teplota: 6.6 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 23. září 2019 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 8. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.Přímý přenos z jednání zastupitelstva

P r o g r a m :

1/ Majetkoprávní úkony obce

2/ Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3/ Žádosti o změnu Územního plánu Náchod

4/ Vstup do spolku Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje , z.s.

5/ Dohoda o partnerství a spolupráci mezi městem Náchod a městem Persan /Francie/

6/ Rozbor hospodaření za I. pololetí 2019

7/ Závěrečný účet DSO Kladská stezka za rok 2018

8/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města

9/ Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací

10/ Smlouva o úvěru č. SMF/3361/2019

11/ VAK Náchod a. s. - dodatky k uzavřeným úvěrovým smlouvám

12/ Rozpočtová opatření

13/ Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345

14/ Žádost Centra spokojeného stáří Alzheimer Care ze Svobody nad Úpou

15/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

16/ Plán práce FV ZM na II. pololetí 2019

17/ Diskuse

18/ Závěr