Dnes
Teplota: 17.9 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 18.června 2018 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 27. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.Přímý přenos z jednání zastupitelstva


P r o g r a m :

1/ Nákup pozemků v areálu bývalé Tepny

2/ Majetkoprávní úkony obce

3/ Závěrečný účet za rok 2017

4/ Žádosti o změnu Územního plánu Náchod

5/ Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejných prostranství

6/ Stanovení počtu členů zastupitelstva města

7/ Plán rozvoje sportu pro město Náchod

8/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda

9/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

10/ Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné

služby obecného hospodářského zájmu

11/ Delegování zástupce města na valnou hromadu Beránek Náchod a. s.

12/ Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

13/ Rozpočtová opatření

14/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

15/ Česko-polský projekt - Dotkni se divadla - Centrum divadelních tradic Kladského pomezí

16/ Česko-polský projekt - S rodinou Kladským pomezím

17/ Smlouvy o úvěrech

18/ Žádost o dotaci - jezdecká stáj Koně Babí

19/ Informace o povinnostech města dle GDPR

20/ Informace - změna názvu Regionálního muzea v Náchodě na Muzeum Náchodska

21/ Diskuse

22/ Závěr