Dnes
Teplota: 16.1 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 12. září 2022 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 28. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

P r o g r a m  :

1/ Majetkoprávní úkony obce
2/ Rozbor hospodaření za I.pololetí 2022
3/ Smlouvy o poskytnutí dotací
4/ Zápis z KV – kontroly
5/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
6/ Rozpočtová opatření
7/ Informace k nákupu energií pro město a návrh řešení snižování energií v budovách města
8/ Podání žádosti o podporu na projekt „Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě – Bělovsi“
9/ Diskuse
10/ Závěr