Dnes
Teplota: 23.0 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 15. června 2020 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 12. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.


Přímý přenos z jednání zastupitelstva

P r o g r a m :

1/ Závěrečný účet 2019

2/ Majetkoprávní úkony obce

3/ Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku z pobytu

4/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO za rok 2019

5/ Zařazení území obce Náchod do územní působnosti MAS Stolové hory na období 2021 - 2027

6/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda

7/ Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu na rok 2020

8/ Přísedící Okresního soudu Náchod

9/ Volba člena finančního výboru

10/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

11/ Rozpočtová opatření

12/ Diskuse

13/ Závěr