Dnes
Teplota: 2.2 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 5.listopadu 2018 v 16.30 hodin se koná ve velkém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, ustavující zasedání Zastupitelstva města Náchoda.Přímý přenos z jednání zastupitelstva

P r o g r a m :

1/ Slib členů zastupitelstva města

2/ Volba starosty

3/ Volba místostarostů

4/ Zastupování starosty a svěření některých úkolů místostarostům

5/ Volba členů rady města

6/ Zřízení finančního a kontrolního výboru, volba předsedů a členů

7/ Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města

8/ Majetkoprávní úkony obce

9/ Dodatek ke smlouvě č. SMF/4/2018

10/ Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru

11/ Diskuse

12/ Závěr