Dnes
Teplota: 15.0 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 24.června 2019 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 7. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.Přímý přenos z jednání zastupitelstva

P r o g r a m :

1/ innogy Energetika Plhov - Náchod, s. r. o.

2/ Majetkoprávní úkony obce

3/ Závěrečný účet 2018

4/ Změna č. 1 Územního plánu Náchod - vydání formou opatření obecné povahy

5/ Žádosti o změnu Územního plánu Náchod

6/ Dodatek č. 1 stanov svazku DSO Kladská stezka

7/ Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka - Smlouva o mimořádném členském příspěvku člena Dobrovolného svazku obcí

8/ Zrušení místa poskytovaného vzdělávání Mateřské školy, Náchod Vančurova 1345 na adrese Lipí 1, 547 01 Náchod

9/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda

10/ Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM na II. pololetí 2019

11/ KV ZM - provedené kontroly

12/ Členství města Náchod ve Svazu měst a obcí ČR

13/ Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.

14/ Rozpočtová opatření

15/ Diskuse

16/ Závěr