Dnes
Teplota: 10.5 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 25. dubna 2022 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 25. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

P r o g r a m  :

1/ Majetkoprávní úkony obce
2/ Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu na rok 2022
3/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města
4/ Aktualizace Plánu rozvoje sportu pro město Náchod 2019-2025
5/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2026
6/ Změna Územního plánu Náchod
7/ Rozdělení příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR
8/ Návrh na jmenování člena správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
9/ Delegování zástupce města na valnou hromadu Innogy Energetika Plhov – Náchod, s.r.o.
10/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
11/ Rozpočtová opatření
12/ Vyhodnocení kontrol Kontrolního výboru ZM
13/ Diskuse
14/ Závěr