Dnes
Teplota: 3.6 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 2. listopadu 2020 v 16.30 hodin se koná ve velkém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 15. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.


Přímý přenos z jednání zastupitelstva

P r o g r a m :

1/ Majetkoprávní úkony obce

2/ Žádosti Stacionáře Cesta

3/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/151/2020

4/ Přidělení názvu základním sídelním jednotkám (ZSJ)

5/ Pojmenování komunikace na p.p.č 907/15 v k. ú. Náchod

6/ Česko-polský mikroprojekt - Deklarace partnerství „Cesta starými lázněmi"

7/ Diskuse

8/ Závěr