Dnes
Teplota: 23,0 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 24. dubna 2017 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 19. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.Přímý přenos z jednání zastupitelstva


P r o g r a m :

1/ Majetkoprávní úkony obce

2/ Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu na rok 2017

3/ Program na podporu sportu - Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

4/ Program na podporu sportu z hazardu - Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

5/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO za rok 2016

6/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

7/ Rozpočtová opatření

8/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/42/2017

9/ Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/9/2017o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

10/ Dodatek č.1 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

11/ Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/95/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

12/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru

13/ Diskuse

14/ Závěr