Dnes
Teplota: 10.2 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 17. února 2020 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 10. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.


Přímý přenos z jednání zastupitelstva

P r o g r a m :

1/ Majetkoprávní úkony obce

2/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

3/ Dodatky ke smlouvám

4/ Smlouvy o poskytnutí dotací

5/ Změny ve Statutu Kulturní a sportovní nadace

6/ Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

7/ Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města

8/ Kontrolní výbor - plán práce na I. pololetí 2020

9/ Kontrolní výbor ZM - kontroly provedené ve II. pol.2019

10/ Rozpočtová opatření

11/ Prodloužení funkčního období v kontrolní komisi v Dobrovolném svazku obcí Kladská stezka

12/ Diskuse

13/ Závěr