Dnes
Teplota: 1.0 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 7. prosince 2020 v 16.30 hodin se koná ve velkém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 16. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.


Přímý přenos z jednání zastupitelstva

P r o g r a m :

1/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025

2/ Střednědobé výhledy rozpočtu za PO města Náchoda

3/ Rozpočty 2021 za PO města Náchoda

4/ Rozpočet 2021

5/ Střednědobý revolvingový úvěr 2021-2022

6/ Majetkoprávní úkony obce

7/ Dodatky ke smlouvám 2020

8/ Schválení darovací smlouvy mezi městem Náchod a Muzeem Náchodska

9/ Obecně závazná vyhláška č. 6/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

10/ Smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2021

11/ Volba člena Finančního výboru ZM

12/ VAK Náchod a.s. - delegace zástupce na valnou hromadu

13/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

14/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací

15/ Rozpočtová opatření

16/ Kontroly provedené KV

17/ MMR - Podpora obnovy místních komunikací, podání žádosti o dotaci na projekt - stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod

18/ Změna č. 2 Územního plánu Náchod

19/ Diskuse

20/ Závěr