Město Náchod - Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě
Dnes
Teplota: 22.3 °C

Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě

nemocnice

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Realizace stipendijního programu NF pro podporu nemocnice v Náchodě

ČÍSLO PROJEKTU: 18RGI02

CÍL PROJEKTU: Cílem projektu je zajištění nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP), konkrétně v odbornosti všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotnický laborant a radiologický asistent pro Oblastní nemocnici v Náchodě.

VÝSTUP PROJEKTU: Získání 22 NLZP, kteří se zaváží minimálně po dobu 36 měsíců pracovat v Oblastní nemocnici v Náchodě.

POPIS PROJEKTU: Vyhlášení Stipendijního programu Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě pro akademický/školní rok 2018-2019: leden - únor 2019

Vyhodnocení podaných žádostí o stipendium pro akademický rok pro akademický/školní rok 2018-2019: březen -duben 2019

Uzavření smluv o poskytnutí stipendia a vyplacení stipendia: květen - červen 2019

V případě, že nebudou všechny finanční prostředky z poskytnuté dotace využity pro Stipendijní program Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě pro akademický/školní rok 2018-2019, dojde k vyhlášení Stipendijního programu Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě pro akademický/školní rok 2019-2020 následovně:

Vyhlášení Stipendijního programu Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě pro akademický/školní rok 2019-2020: leden - únor 2020 Vyhodnocení podaných žádostí o stipendium pro akademický rok pro akademický/školní rok 2019-2020:březen -duben 2020 Uzavření smluv o poskytnutí stipendia a vyplacení stipendia:květen - červen 2020