Dnes
Teplota: 23.4 °C

Čtvtek, 30.05.2024770 let města - významná osobnost JUDr. Josef Čížek

770 let města - významná osobnost JUDr. Josef Čížek


V rámci letošních oslav 770 let od první písemné zmínky o našem městě si připomínáme i mnoho významných osob, které se zapsaly výraznou měrou do historie našeho města. Právě dnes, 23. května, si připomínáme výročí 90 let od úmrtí JUDr. Josefa Čížka.


JUDr. Josef Čížek (21. 12. 1861 Kosice - 30. 5. 1934 Praha)
Josef Čížek byl významný kulturní a politický činitel města Náchoda, který pocházel ze starého polabského selského rodu. Vystudoval Právnickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Byl nadšeným vlastencem, členem sokolského hnutí a aktivním příslušníkem mladočeské strany Dr. Karla Kramáře v Praze.
V roce 1887 přišel před svou doktorskou promocí do Náchoda, kde nastoupil jako koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Františka Dvořáka. Zapojil se do činnosti náchodského Sokola a v roce 1903 se stal starostou sokolské jednoty i župy. Oženil se s dcerou zdejšího měšťana Marií Maizlovou. Účastnil se náchodského politického života a stal se spoluzakladatelem a předsedou Národní strany svobodomyslné (později Národně demokratické strany).
V letech 1897-1900 působil jako organizátor a předsedající táborů lidu na Dobeníně, které vyjadřovaly podporu boji za jazykovou rovnoprávnost a česká národní práva. Snažil se řešit těžkou politickou situaci po náchodských protižidovských bouřích v roce 1899, na místní úrovni organizoval boj za všeobecné volební právo a ve své advokátské praxi obhajoval zájmy samosprávných úřadů. Jeho činnost vyústila v roce 1903, kdy byl zvolen okresním starostou a následně v říjnu 1905 starostou města Náchoda. Ve své funkci přispěl ke zvelebení města (elektrifikace, regulace řeky Metuje, vydláždění ulic), zlepšení jeho hospodaření a uklidnění politické situace. Prosadil stavbu nového městského divadla a hotelu U Beránka.
V roce 1919 složil úřad starosty města a věnoval se veřejné a kulturní práci, kdy se podílel na řízení mnoha spolků a institucí. Byl výborným a nadšeným divadelním ochotníkem, zpěvákem, muzikantem a turistou.
Jeho životní zásluhy byly v roce 1912 oceněny udělením čestného občanství a titulem zakladatel Sokola. JUDr. Josef Čížek zemřel v Praze roku 1934 a při jeho pohřbu v Náchodě, vypraveném 2. června 1934 z náchodské sokolovny, se s ním přišlo rozloučit více než 20 000 lidí.
Po jeho smrti po něm bylo pojmenováno městské divadlo a u náchodské sokolovny odhalen jeho pomník. Busta z pomníku, zachráněna před nacisty Čížkovou rodinou, je dnes umístěna ve velkém sále sokolovny, který rovněž nese jeho jméno.

 

OSLAVME TO SPOLEČNĚ!


JUDr. Josef Čížek JUDr. Josef Čížek

Další zprávy /