Dnes
Teplota: 22.5 °C

NÁCHODSKÝ ZÁMEK

Typ: zámek
Adresa: Zámek 1281 
Sídlo: Náchod
Obec: Náchod
Region: 
Telefon:  773 771 818, 724 663 762, 608 181 921
Internet: http://www.zamek-nachod.cz
Datum výstavby: 13. - 18. století
Datum zániku: 
Sloh: 
Architekt: 
Stavitel: 

Popis

Historie:


Hrad a pravděpodobně i město Náchod založil Hron z rodu Načeraticů v polovině 13. století. Hrad byl postaven při zemské obchodní stezce v blízkosti česko-kladské hranice a plnil důležitou strážní funkci. Na renesanční zámek bylo středověké sídlo přestavěno rodem Smiřických na přelomu 16. a 17. století. Poslední mužský člen tohoto rodu Albrecht Jan byl aktivním účastníkem stavovského odboje, účastnil se defenestrace místodržících roku 1618 a byl i jedním z třiceti direktorů. Posledním majitelem pocházejícím z řad české šlechty byl Adam Erdman Trčka z Lípy, jehož švagrem byl velitel císařských vojsk Albrecht z Valdštejna. Adam věrně stál po boku svého příbuzného až do jeho smrti 25. 2. 1634, kdy byl spolu s ním zavražděn v Chebu. Téhož roku přešel zámek i s panstvím do rukou italského šlechtice Ottavia Piccolominiho de Arragona jako odměna od císaře Ferdinanda II. za pomoc při odstranění Valdštejna. Rod Piccolomini vlastnil panství až do roku 1783, za jeho vlády, vyznačující se barokními a rokokovými přestavbami a úpravami dostal v podstatě svou dnešní podobu. Roku 1792 koupil panství Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháňský a po jeho smrti roku 1800 panství zdědila jeho nejstarší dcera Kateřina Bedřiška Vilemína, známá jako paní kněžna z románu Babička od Boženy Němcové. Roku 1842 panství zakoupil kníže Jiří Vilém Schaumburg-Lippe za 2 500 000 zlatých pro svého druhorozeného syna Viléma Karla Augusta a založil tak náchodskou sekundogenituru rodu. Tato německá knížata na Náchodě vládla až do konce II. světové války. Od konfiskace knížecího velkostatku 21. 6. 1945 je zámek majetkem státu.


Prohlídkové okruhy:


I. Zámek za Piccolominiů


 


Historické interiéry připomínající období 17. a 18. století, zejména třicetileté války, kdy Náchod vlastnil císařský vojevůdce Ottavio I. Piccolomini a další členové tohoto italského rodu. Soubor barokních bruselských tapiserií, sbírka květinových a loveckých zátiší, rodová portrétní galerie Piccolominiů, část nejstaršího fondu zámecké knihovny, španělský a piccolominský sál - reprezentační prostory zámku i soukromé apartmá Ottavia II. a také jeho matky Anny Viktorie.


II. Zámek za Schaumburgů


Kromě Velkého sálu či arkádové chodby s portrétní galerií zachycující rozsáhlé příbuzenské kontakty rodu, projdete s průvodcem apartmá vládnoucí generace i pokoje a učebnu jejich dětí.


Rámcem celé prohlídky je pobyt a působení Jiřího Gutha-Jarkovského na náchodském zámku. Tento známý popularizátor etikety a dobrého vychování totiž působil jako vychovatel zámeckých dětí.


Interiéry přibližují dobu 19. století, uvidíte ale i unikátní malované trámové stropy z poloviny 17. a 18. století.


III. Zámecká věž


V rámci samostatné prohlídky bez doprovodu průvodce mohou návštěvníci vystoupat po schodech na horní ochoz obranné věže, odkud je nádherný výhled na město Náchod a okolní krajinu od Orlických hor až po Krkonoše. Při sestupu se dá nahlédnout do hladomorny.


Prohlídka věže není časově omezena.


V případě špatného počasí (bouřka, silný vítr nebo déšť) je věž zavřena.


IV. Zámek hravě


 


Speciální prohlídky pro dětské návštěvníky v expozici Na dvoře vévodském.


Společně s našimi dvorními dámami, komornými či komorníky můžete vyrazit na dětské prohlídky! Tak hurá za dobrodružstvím, které Vás může potkat na náchodském dvoře vévodském!


Pro malé návštěvníky je připravena interaktivní prohlídka, kde děti spolu s kostýmovanými průvodci řeší drobné úkoly, se kterými se potýkali sloužící Na dvoře vévodském a dozvědí se, jak to tu za Petra Birona, otce "paní Kněžny" z Babičky fungovalo.


Svatební obřady:


Pro účely pořádání svatebních obřadů jsou na SZ Náchod vyhrazeny prostory Velkého sálu na I. nádvoří, kaple a Piccolominské zahrady. V případě špatného počasí je možno přesunout obřad z Piccolominské zahrady do Velkého sálu.


 


 


Fotografie