Dnes
Teplota: 19.5 °C

Výsledky Průzkumu trhu na zjištění ceny v místě a čase obvyklé za zpracování projektové dokumentace na akce zařazené do II. etapy revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemo


Datum od - do: 16.02.2011 - 03.03.2011
Typ: oznámení
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod

Obsah: 

Výsledky Průzkumu trhu na zjištění ceny v místě a čase obvyklé za zpracování projektové dokumentace na akce zařazené do II. etapy revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny)

 

Dle Vnitřního předpisu města Náchoda na zadávání zakázek do 6 mil. Kč bez DPH schváleného zastupitelstvem města Náchoda pod bodem II f) dne 31.1.2011 lze zakázku
v předpokládaném plnění do 500 tis. Kč bez DPH zadat na základě smlouvy o dílo přímo za cenu obvyklou v místě plnění.

Dle podmínek dotace z Integrovaného operačního programu, prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje, oblast podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích mohou být zakázky malého rozsahu 1. kategorie, tj. zakázky na služby, dodávky a na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota nedosahuje 500 tis. Kč bez DPH, realizované formou přímého nákupu (na základě průzkumu trhu). Při částce nad 50 000 Kč na základě písemné smlouvy.

 

Usnesením č. 6/248/11 ze dne 25. ledna 2011 rada města Náchoda schválila navržený postup průzkumu trhu na zpracovatele projektové dokumentace na akce „pokračování revitalizace veřejných prostranství na sídlišti u nemocnice, venkovní úpravy okolí Městského střediska sociálních služeb MARIE, výstavba propojovacího schodiště u zimního stadionu včetně veřejného osvětlení" zařazené do II. etapy revitalizace veřejných prostranství.

Navržený postup: oslovení 3 místních projekčních kanceláří (projektantů) - zaslání žádosti
o stanovení cenové nabídky na projektování. Rada města Náchoda rozhodne na základě obdržených nabídek o zadání zakázky.

 

Předmětem ocenění bylo zpracování projektové dokumentace v rozsahu požadovaném dotačním titulem Integrovaný operační program, Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje, Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, tj. za zpracování projektové dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy, řezy a položkový rozpočet (z uvedeného rozsahu je třeba zpracovat ty části, které jsou požadovány stavebním úřadem) a dále zajištění vyjádření dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací pro stavební řízení.

 

Byly osloveny tři místní firmy - JOSTA, Náchod, Proxion s.r.o., Náchod, Hauckovi, s.r.o., Česká Skalice.

 

Zaslané cenové nabídky:

 

JOSTA, Náchod                                 586 800 Kč vč. DPH (489 000 Kč bez DPH)

 

Proxion s.r.o., Náchod            591 600 Kč vč. DPH (493 000 Kč bez DPH)

 

Hauckovi, s.r.o., Česká Skalice           573 600 Kč vč. DPH (478 000 Kč bez DPH)

 

Usnesením č. 7/313/11 ze dne 8. února 2011 rada města Náchoda souhlasila s přidělením zakázky na zpracovatele projektové dokumentace na akce „pokračování revitalizace veřejných prostranství na sídlišti u nemocnice, venkovní úpravy okolí Městského střediska sociálních služeb MARIE, výstavba propojovacího schodiště u zimního stadionu včetně veřejného osvětlení" firmě Hauckovi, s.r.o., Česká Skalice, IČ 28779533 za cenu 573 600 Kč vč. DPH a schválila uzavření smlouvy.